Ενίσχυση της αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας με δίκαιη και διαφανή κατανομή των Ευρωπαικών πόρων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕUROSTAT για το έτος 2023 υπάρχουν 9,1  εκατομμύρια αγροκτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συντριπτική  πλειονότητα των οποίων (υπολογίζεται το 93%) μπορούν να ταξινομηθούν ως  οικογενειακές εκμεταλλεύσεις (δηλαδή αγροκτήματα υπό οικογενειακή  διαχείριση όπου το 50% ή περισσότερο του γεωργικού εργατικού δυναμικού  είναι μέλη οικογένειας ή συγγενείς ως εργαζόμενοι). 

Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις κυριαρχούν στη δομή της γεωργίας της ΕΕ,  και ως προς τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και ως προς την  συμβολή αυτών στην γεωργική απασχόληση. Σχεδόν έξι στις δέκα  εκμεταλλεύσεις (περίπου 57%) λειτουργούν από τον κάτοχο και τα μέλη της  οικογένειας. Σε επιπλέον 36% των αγροκτημάτων, η οικογενειακή εργασία  αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 50% της συνολικής εργασίας. 

Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία της  χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (περίπου το 61% των 157,4  εκατομμυρίων εκταρίων που χρησιμοποιήθηκαν), το μεγαλύτερο μέρος του  συνολικού αγροτικού εργατικού δυναμικού (σχεδόν 78%), την πλειοψηφία των  κτηνοτροφικών μονάδων (σχεδόν 55%) και τυπική παραγωγή (περίπου 56%).

Τα υψηλότερα μερίδια οικογενειακών αγροκτημάτων βρίσκονται σε Ελλάδα,  Ρουμανία και Πολωνία (όλα με περίπου 99% μερίδιο όλων των αγροκτημάτων). 

Σύμφωνα με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), οι γεωργοί λαμβάνουν άμεσες  ενισχύσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Το ταμείο  αυτό χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα που  ρυθμίζουν ή στηρίζουν τις γεωργικές αγορές. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) χρηματοδοτεί τη συνεισφορά της ΕΕ στα  προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Οι γεωργοί μπορούν επίσης να λάβουν  στήριξη στο πλαίσιο της ομάδας «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι,  γεωργία και περιβάλλον» του προγράμματος «Ορίζων  Ευρώπη»/HorizonEurope. Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης παρατίθενται στην  πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών».  

Οι γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένες δράσεις του  προγράμματος για την ενιαία αγορά, ιδίως στο πλαίσιο του πυλώνα για την  αλυσίδα τροφίμων, τον οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός  Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA).  

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) διατίθεται επίσης  χρηματοδότηση σε αγρότες για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στις  αγροτικές περιοχές.  

ΕΠΕΙΔΗ, τα ως άνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι στην συντριπτική πλειονότητα  στην Ελλάδα, η αγροτική παραγωγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την  απασχόληση ατομικά και συνολικά των οικογενειών, αποτελώντας το κύριο  επάγγελμα βιοπορισμού όλων των μελών των αγροτικών οικογενειών, με τις  προεκτάσεις που έχει το γεγονός αυτό στην οικονομία των τοπικών αγροτικών  περιοχών και των αστικών κέντρων που υπάγονται αυτές.  

ΕΠΕΙΔΗ, βρισκόμαστε στην διαχείριση της προγραμματικής περιόδου 2021- 2027 των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και διαχείρισης διασυνοριακών  ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ ,Horizon ,LEADER,Interreg ,ANDRION,  και λίγους μήνες πριν ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός για το νέο έτος ).  

ΕΠΕΙΔΗ, η περίοδος διαχείρισης της προγραμματικής περιόδου (2021-2027)  συμπίπτει με την συγκυρία των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και τις  καταστροφές στην αγροτική παραγωγή (βροχοπτώσεις ,χαλαζοπτώσεις,πλημμύρες), με κέντρο των καταστροφικών συνεπειών την Θεσσαλία, είναι  αναγκαία η εκπόνηση συνεκτικού σχεδίου για την υποστήριξη και ενίσχυση της  αγροτικής παραγωγής στην Επικράτεια και στην πληγείσα Θεσσαλία.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Ποιο ακριβώς είναι το συνεκτικό σχέδιο για την υποστήριξη και  ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας ;  

2. Σε ποιον βαθμό απορρόφησης χρηματοδοτήσεων βρίσκεται η  χώρα μας και πως σχεδιάζονται με βάση τις ενδοπεριφερειακές  ανάγκες οι κατανομές πόρων για την επόμενη προγραμματική  περίοδο ;  

3. Υπάρχει ειδικός σχεδιασμός για την κατανομή των  χρηματοδοτήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας;  

Scroll to Top