Απορρόφηση επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2022 για ανάγκες στελέχωσης της ΑΑΔΕ

Η διενέργεια του γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 1Γ/2022 του  ΑΣΕΠ, αφορούσε την κάλυψη 822 θέσεων με την πρόσληψη μόνιμου  εξειδικευμένου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  (ΑΑΔΕ). Συμμετείχαν 11.500 περίπου υποψήφιοι, οι επιτυχόντες όμως ήταν  μόλις 257, ένα ποσοστό επιτυχίας δηλαδή 2,3% περίπου. 

Το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επιτυχίας ανάγκασε την κυβέρνηση να  προβεί σε νομοθετική ρύθμιση με το άρθρο 21 του Ν.5027 προκειμένου να  μειωθεί η βάση και να αυξηθεί ο αριθμός των επιτυχόντων για να καλυφθούν οι  θέσεις, με αποτέλεσμα ο νέος πίνακας επιτυχόντων να περιέχει πλέον 1.004  νέους επιτυχόντες ΠΕ και 159 ΤΕ. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του  ΑΣΕΠ, η προς κάλυψη θέσεις είναι 400 ΠΕ και 165 ΤΕ. Συνεπώς και κατόπιν  όλων αυτών προκύπτει μεγάλος αριθμός επιλαχόντων, περίπου 600 ΠΕ και  τριάντα ΤΕ. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στις 21/02/2023 ο διοικητής της ΑΑΔΕ κύριος Γεώργιος Πιτσιλής κατά την διάρκεια της διαρκούς επιτροπής Δημόσιας  Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης για το 2023 έχουν  προγραμματιστεί 979 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επιπλέον των 822  θέσεων της 1Γ/2022, ενώ αποτελεί στρατηγικό στόχο η κάλυψη του 90% των  οργανικών θέσεων έως το 2025. Επιπλέον μόνο για το 2023 υπολογίζονται  παραπάνω από 600 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. 

Επειδή το άρθ. 21 του ν. 5027/2023 αναμόρφωσε μόνο τη βάση  εισαγωγής μη θίγοντας την υπόσταση καθαυτού του διαγωνισμού 1Γ/2022 

Επειδή όλοι οι επιτυχόντες του εν λόγω διαγωνισμού έχουν διαγωνιστεί  σε γνωστικά αντικείμενα σε απόλυτη συνάφεια με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ  και όχι σε γενικού περιεχομένου γνωστικά αντικείμενα 

Επειδή οι εν λόγω νέοι επιτυχόντες αποτελούν έτοιμη «δεξαμενή» προς  άμεση, ταχύτατη και στοχευμένη αξιοποίηση σε εξειδικευμένες θέσεις της ΑΑΔΕ κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με τη συνταγματική επιταγή της αρχής της  αποτελεσματικότητας της διοίκησης στοιχεία της οποίας, μεταξύ άλλων, αποτελούν η οικονομία χρόνου και μέσων, η ταχύτητα και η ευελιξία, κατά την  επιδίωξη προκαθορισμένων στόχων 

Επειδή σύμφωνα με τα λεχθέντα του Διοικητή της ΑΑΔΕ, πρόκειται να  πραγματοποιηθούν προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή πλέον των 822 θέσεων  του διαγωνισμού 1Γ/2022 

Ερωτάται η κα. Υπουργός: 

1. Θα χαρακτηρίσει άμεσα τους νέους επιτυχόντες που δεν θα  κριθούν διοριστέοι ως επιλαχόντες;  

2. Θα δρομολογήσει άμεσα τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να  καταστεί δυνατή η πρόσληψη και αξιοποίηση του συνόλου των  εναπομεινάντων στους πίνακες νέων επιτυχόντων, που  προκύπτουν από το άρ.21 του Ν. 5027/2023 κατά  προτεραιότητα για επικείμενες κενές θέσεις που θα  προκηρυχθούν στην ΑΑΔΕ, εφόσον οι εν λόγω επιτυχόντες  πληρούν όλα τα κριτήρια που ορίζει η προκήρυξη 1Γ/2022; 

Scroll to Top