Υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας;

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το 2010  ξεκίνησε η καταγραφή και η τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων όλων των αθλητικών  εγκαταστάσεων της χώρας ούτως ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη ενός Ολοκληρωμένου  Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Αθλητικής Υποδομής που θα οδηγήσει στο σωστό  προγραμματισμό για την ίδρυση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και τη συντήρηση των  υφιστάμενων. Δεκατρία χρόνια μετά, και κατόπιν πρόσφατων δημοσιευμάτων στον έντυπο  και ηλεκτρονικό τύπο, δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς το εάν ασκούνται επιμελώς οι ως άνω αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και το εάν υπάρχει ο  κατάλληλος σχεδιασμός αλλά και συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων. 

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2021 εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η χρηματοδότηση με ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ  του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης και προμήθειας υλικών για την  αποκατάσταση φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών» με  τα εξής υποέργα: Α. Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στις  κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηπέδου 298.240€. Β. Προμήθεια και  αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED 259.080€. Γ. Προμήθεια και αντικατάσταση  φθαρμένων καθισμάτων και υλικών 169.880€ και Δ. Προμήθεια και αντικατάσταση  φθαρμένων υλικών στην εξωτερική πρόσοψη του γηπέδου από βιοκλιματικά υλικά  272.800€. Και ενώ θα περιμέναμε πως η ένταξη από το 2021 του εν λόγω έργου στο Π.Δ.Ε. θα προϋπέθετε ότι δεν υφίσταται στατική ανεπάρκεια της εγκατάστασης εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχου στατικής επάρκειας, μελέτης που εκ των υστέρων ανατέθηκε από το Δήμο Σερρών, τίθενται ζητήματα στατικής  ανεπάρκειας και επικινδυνότητας. Δηλαδή, το 2021 εντάσσεται το έργο στο Π.Δ.Ε. για  εργασίες που δεν άπτονται ζητημάτων στατικότητας και το 2023 προκύπτει ζήτημα  επικινδυνότητας από τη χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. 

Από το περιστατικό που προέκυψε στις Σέρρες ανακύπτουν εύλογα ερωτηματικά ως  προς το εάν οι σχετικές με τις αθλητικές υποδομές της χώρας διαδικασίες σχεδιασμού,  ίδρυσης, συντήρησης, έγκρισης, χρηματοδότησης κ.α. είναι οι κατάλληλες ή χρήζουν  επαναπροσδιορισμού προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα φαινόμενα. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω την καθοριστική σημασία της εναρμόνισης των αθλητικών  εγκαταστάσεων της χώρας με τις προδιαγραφές ασφαλείας, την αναπτυξιακή πνοή που θα  δώσουν στις τοπικές κοινωνίες αλλά και τα οφέλη της προώθησης του αθλητισμού στο  γενικό πληθυσμό  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη/γνώμη του Υπουργείου Παιδείας,  Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την έγκριση χρηματοδότησης του έργου  συντήρησης και προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση φθορών στις  κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών από το Υπουργείο  Υποδομών και Μεταφορών; 

2. Με ποιο τρόπο θα είχε αποφευχθεί η ένταξη του έργου στο Π.Δ.Ε. για  χρηματοδότηση αφού θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η μελέτη ελέγχου στατικής  επάρκειας και ως εκ τούτου θα έπρεπε αρχικώς να έχουν χρηματοδοτηθεί οι  εργασίες αποκατάστασης της στατικής επάρκειας; 

3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο για τη διενέργεια προσεισμικού  ελέγχου και στατικής επάρκειας των αθλητικών εγκαταστάσεων;

4. Έχει συνταχθεί το Ολοκληρωμένο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Αθλητικής  Υποδομής; 

5. Από το σύνολο των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας  πόσες, ποιες και ανά ποια Περιφερειακή Ενότητα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας;

6. Ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία για το σωστό προγραμματισμό  ίδρυσης νέων και συντήρησης υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων που  αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού;

7. Τηρήθηκε η εν λόγω προβλεπόμενη διαδικασία για την έγκριση  χρηματοδότησης του έργου συντήρησης και προμήθειας υλικών για την  αποκατάσταση φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηπέδου  Σερρών;  

8. Ποιος είναι ο σχεδιασμός τόσο για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών όσο και  πανελλαδικά για τη ίδρυση αλλά και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών  εγκαταστάσεων ούτως ώστε να λειτουργούν με όρους ασφάλειας αλλά και να  προαχθεί ο αθλητισμός; 

Scroll to Top