Παράταση Προθεσμίας Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023» για την πλημμυροπαθή Θεσσαλία

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής  αναβάθμισης κατοικιών, που αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»,  «Εξοικονομώ Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται  στα 300 εκατ. ευρώ. Στους στόχους του περιλαμβάνονται η μείωση των ενεργειακών αναγκών των  κτηρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του  θερμοκηπίου, η εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, η βελτίωση των καθημερινών συνθηκών  διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των  κτηρίων αυτών αλλά και η επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος. 

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την 12η Ιουνίου 2023 και αρχικά ως ημερομηνία λήξης  ορίζονταν η 15η Σεπτεμβρίου 2023, η οποία όμως λόγω αναγνωρισμένων δυσχερειών  ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης διαδικασίας παρατάθηκε κατά δύο μήνες έως και την 15η Νοεμβρίου. 

Εδώ και δύο μήνες όμως στη Θεσσαλία, η οποία πλήγηκε ανεπανόρθωτα και  καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τις πλημμύρες, ο πληθυσμός της προσπαθεί να  διαχειριστεί τις απώλειες και να επιβιώσει στη νέα πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.  Μεγάλος αριθμός πλημμυροπαθών πολιτών, ιδιοκτητών αλλά και επαγγελματιών της Π.Ε  Θεσσαλίας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τη  διαδικασία υποβολής των αιτήσεων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», παρόλο που πλήρη  όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξη του στο εν λόγω πρόγραμμα. 

Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην πλημμυροπαθή Θεσσαλία και  λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενη απόφαση για αντίστοιχη παράταση στην υποβολή δηλώσεων  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2023 και πέραν της καταληκτικής ημερομηνία για τις περιοχές  που χτυπήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, επιβάλλεται και καθίσταται αναγκαία μια νέα  παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» για τις  πλημμυροπαθείς περιοχές. 

Επειδή ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις  προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» εξαιτίας των  πρωτοφανών δυσχερειών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες.  

Επειδή γιγαντώνεται καθημερινά το αίτημα των ιδιοκτητών και επαγγελματιών της  Θεσσαλίας για παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ  2023» ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή πλημμυροπαθών δικαιούχων. 

Επειδή η αδυναμία υποβολής των αιτήσεων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023»  οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας και όχι σε υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών και  επαγγελματιών.  

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη πρόσθετων μέτρων ενίσχυσης και διευκόλυνσης  ιδιοκτητών και επαγγελματιών πλημμυροπαθών πολιτών της Θεσσαλίας. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

Προτίθεται να εξαιρέσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας από την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023» και να  προβεί στην παράταση πέραν της 15ης Νοεμβρίου 2023 προκειμένου να καταστεί  δυνατή η συμμετοχή και των πλημμυροπαθών συμπολιτών μας στο Πρόγραμμα  «Εξοικονομώ 2023»; 

Scroll to Top