Σε καθεστώς χρόνιας ομηρίας, οι εκπαιδευτικοί που αναγκάστηκαν να κάνουν αίτηση μετάταξης σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013

Το 2013 ο Ν.4172/13, άρθρο 82 παρ.11 προέβλεπε πως «Για το σχολικό έτος 2013-2014, ο ποσοτικός  προσδιορισμός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των υπηρεσιακών  αναγκών, καθώς και το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γίνεται  με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης της  Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με  ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) ηλεκτρονικό  σύστημα». Ενώ, παράλληλα, σημειωνόταν πως «Με βάση τον ανωτέρω προσδιορισμό, με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση  Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με  την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας  κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών  θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας. Με την ίδια απόφαση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης».  

Κατόπιν των ανωτέρω, αρκετοί καθηγητές Φυσικής Αγωγής, όπως και άλλοι εκπαιδευτικοί, που κρίθηκαν  πλεονάζοντες με βάση εκείνα τα κριτήρια, προέβησαν σε εθελούσια μετάταξη σε υπάρχουσες οργανικές θέσεις  ή και σε υπό σύσταση θέσεις, αφού, σύμφωνα με τον Νόμο, αναμενόταν η σύσταση θέσεων με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας ή του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. 

Παρά την ρητή υποχρεωτικότητα όμως του Νόμου και παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είχαν  προχωρήσει στις αιτήσεις μετάταξης, οι οργανικές θέσεις αυτές ουδέποτε συστάθηκαν, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στη διάθεση της εκάστοτε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διατιθέμενοι σε λειτουργικά  κενά που προκύπτουν κατ’ έτος, χωρίς δικαίωμα μετάθεσης και χωρίς κάποιο σταθερό καθεστώς και πλαίσιο  εργασίας. 

Μετά από πολύχρονη ταλαιπωρία και συνθήκες ανασφάλειας για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, τον  Δεκέμβριο του 2017 μετά την προσφυγή που έκαναν οι εκπαιδευτικοί που αφορούσε στο Ν.4172/13, το ΣτΕ  (απόφαση 3404/2017) έκρινε παράνομες τις εν λόγω μετατάξεις. Εν συνεχεία, το 2019 ο τότε Υπουργός Παιδείας με τον Ν.4589/2019 (Α’ 13) δικαίωσε όσους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και λοιπούς εκπαιδευτικούς δεν πήραν  μετάθεση το 2013, λόγω της νομοθετικής πρόβλεψης περί υποχρεωτικών μετατάξεων και έμειναν «παγιδευμένοι»  σε ένα ιδιόμορφο καθεστώς. 

Τέλος, αν και την άνοιξη του 2023 το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε την καταγραφή των οργανικών κενών από τις  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και προτάσεις για δημιουργία νέων θέσεων, δεν προχώρησε ωστόσο στην σύσταση  αυτών, ώστε να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί και να λυθεί αυτή η πολύχρονη ταλαιπωρία τους εξαιτίας παλινωδιών της Διοίκησης.  

Επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί υφίστανται ταλαιπωρία και αδικία για μια δεκαετία τώρα, μετακινούμενοι κάθε  έτος σε διαφορετικό σχολείο και χωρίς δική τους υπαιτιότητα, 

Επειδή αδυνατούν να διεκδικήσουν θέση στελέχους διοίκησης (Υποδιευθυντή) σε σχολείο, μιας και πρέπει να  έχουν οργανική θέση σ’ αυτό. 

Επειδή η κάλυψη των κενών δεν θα προκαλέσει οικονομική επιβάρυνση στο δημόσιο, αλλά αντίθετα θα  εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό δυναμικό, 

Επειδή οι ως άνω παλινωδίες αφορούν στη ζωή και στον εργασιακό βίο αρκετών εκπαιδευτικών που ζουν σε  καθεστώς ομηρίας και αβεβαιότητας αυτοί και οι οικογένειές τους, ενώ μόνο για τον Νομό Αργολίδας αυτός ο  αριθμός φτάνει τους 11 εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Το Υπουργείο πρόκειται να προχωρήσει τη διαδικασία για σύσταση οργανικών θέσεων στα  σχολεία που έχουν προτείνει οι διευθύνσεις εκπαίδευσης;  

2. Τι άλλες ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται οι  συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί;  

Scroll to Top