Κενό γράμμα παραμένει η ψηφισμένη ρύθμιση περί μηδενικής συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος ,καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Υγείας ως Αναφορά δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου στο οποίο φιλοξενείται κοινή ανακοίνωση των Ιατρικών Συλλόγων της Θεσσαλίας σχετικά με το θέμα της ψηφισμένης ρύθμισης περί μηδενι κής συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Οι πλημμυροπαθείς κάτοικοι τεσσάρων νομών περι μένουν ακόμη την υλοποίηση της ψηφισμένης ρύθμισης για την μηδενική συμμετοχή σε φάρ μακα και διαγνωστικές εξετάσεις έως του ποσού των 100 ευρώ ανά ΑΜΚΑ δικαιούχου» καθώς  και το γεγονός ότι «Το επίσημο ΦΕΚ, αν και άργησε, δημοσιεύτηκε, τελικά στις 2 Νοεμβρίου 2023. Μέχρι σήμερα όμως, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ για τη μηδενική συμμετοχή των πλημμυροπαθών στο κόστος αγοράς φαρμάκων και στις ιατρικές εξετάσεις το μέτρο δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή.» 

Επισημαίνεται ότι «Οι γιατροί μας παρόλο που αντιλαμβάνονται τον πόνο και την ταλαι πωρία των χιλιάδων πλημμυροπαθών δεν μπορούν να παρακάμψουν το σύστημα της ΗΔΙΚΑ και να συνταγογραφήσουν με μηδενική συμμετοχή, καθώς τίθεται θέμα νομιμοποίησης, ακόμη και αν αποδεδειγμένα ο ασθενής ανήκει στην κατηγορία των πλημμυροπαθών. Η χρονική κλε ψύδρα αδειάζει, καθώς η ψηφισθείσα εφαρμογή του μέτρου θα ισχύσει έως τις 31 Μαρτίου 2024, πλην όμως ακόμη στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν έχουν κλειδώσει τα ΑΜΚΑ των πλημμυ ροπαθών καθώς και των μελών της οικογένειάς τους.» 

Εκφράζονται ανησυχίες ότι «μάλλον δεν έχουν εξευρεθεί τα χρήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου,» καθώς και ότι οι κλινικοεργαστηριακοί γιατροί «θα επωμισθούν, για μια ακόμη φορά, τις οικονομικές συνέπειες από τις εξαγγελίες της πολι τείας περί κοινωνικής πολιτικής, προστασίας και αλληλεγγύης.»

Καταγγέλλεται η «απαράδεκτη καθυστέρηση στην εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθε τικής ρύθμισης» και ζητείται η «άμεση εφαρμογή των μέτρων, εύρεση των απαραίτητων κονδυ λίων και απόδοση ευθυνών εκεί όπου ανήκουν.» 

Επισυνάπτεται το σχετικό δημοσίευμα. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση επί λυση και δρομολόγηση των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας.

Scroll to Top