Εφαρμογή μέτρων με έμφαση στη δικαιοσύνη και στήριξη των Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Α.Σ.Μ.Υ)

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως Αναφορά το με αρ.πρ. 41/2023 Δελτίο τύπου του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Α.Σ.Μ.Υ) στο οποίο αναφέρεται ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέλη και οι οικογένειες τους, «περιλαμβάνουν οικονομικές δυσκολίες αλλά και άδικες πρακτικές.» 

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, οι προκλήσεις εντοπίζονται κυρίως σε ζητήματα που αφορούν την «Αντιμετώπιση Υγείας, Κατανομής Μερισμάτων, Οικονομικές απολαβές, Επιδότηση Ενοικίου,» το «Ενιαίο Σύστημα Βαθμολογικής εξέλιξης για όλους τους απόφοιτους ΣΜΥ,» τη «Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών, νομοθέτηση δίκαιου συστήματος μοριοδότησης,» την «Αναβάθμιση της ΣΜΥ» και συμπεριλαμβάνονται οι σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση και αποκατάσταση των αδικιών έναντι των μελών του Συνδέσμου. 

Επισημαίνεται ότι «οι προτάσεις έχουν ως στόχο την προώθηση της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης μεταξύ των σπουδαστών στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών, δημιουργώντας ένα ουσιαστικό και ισότιμο περιβάλλον για την επαγγελματική τους εξέλιξη από τα πρώτα τους κιόλας βήματα» και ζητείται να ληφθούν υπόψη «ως έναν πρακτικό και ουσιαστικό τρόπο βελτίωσης των συνθηκών ζωής και εργασίας των Μελών μας, δίνοντας έμφαση για δικαιοσύνη και στήριξη.» 

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση επίλυση και  δρομολόγηση των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας.  

Scroll to Top