Ανάγκη συντήρησης και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της χώρας

Πρόσφατα παρακολουθήσαμε τις επικίνδυνες και απεγνωσμένες προσπάθειες των ναυτικών μας προκειμένου  να δέσουν με ασφάλεια τα πλοία κατά τον κατάπλου σε λιμάνια των Κυκλάδων, της Νάξου, αλλά και της Αίγινας. Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν σοβαρά προβλήματα που οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε θέματα σχεδιασμού  των έργων, σε ελλείψεις των λιμενικών υποδομών της χώρας μας και στην ελλιπή συντήρησή τους αλλά και στο  γεγονός ότι οι υποδομές δεν έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις  απαιτήσεις για τον ασφαλή απόπλου και κατάπλου των πλοίων. Η υφιστάμενη αυτή κατάσταση δεν συνάδει με  το γεγονός ότι η χώρα μας είναι κατ’ εξοχήν νησιωτική χώρα.  

Οι ηρωικές προσπάθειες των ναυτικών να προσεγγίσουν τα λιμάνια και να αποβιβάσουν με ασφάλεια οχήματα  και επιβάτες συχνά γίνονται αντικείμενο θαυμασμού και επικροτούνται από την κοινή γνώμη .Όμως η ασφάλεια  των πλοίων των επιβατών και των χρηστών των λιμένων δεν μπορεί να επαφίεται στον ηρωισμό των ναυτικών. Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν και είναι δύσκολες σε μερικές περιόδους του χρόνου, η καταλληλότητα  των πλοίων στο να προσεγγίσουν συγκεκριμένες λιμενικές υποδομές στα ελληνικά πελάγη και τα προβλήματα  των υποδομών, συνιστούν παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν ναυτικά ατυχήματα. Επιπλέον, σε αρκετά λιμάνια όπως π.χ. στην κοντινή μας Αίγινα, παρατηρείται έλλειψη βασικών υποδομών όπως είναι χώροι αναμονής επιβατών και οι τουαλέτες. 

Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και συγκεκριμένα στις 7/7/2021 η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν) με τα έγγραφά της με αριθμούς Πρωτ. 39/7/7/21 και 43 /20/7/21, απέστειλε στον τότε Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο την Έκθεση  Λιμένων του 2021 που περιελάμβανε λεπτομερή αναφορά των ελλείψεων και των προβλημάτων που υφίστανται  σε σχεδόν 100 λιμάνια της χώρας μας. 

Η Έκθεση αυτή μάλιστα πρότεινε και τις απαιτούμενες βελτιώσεις στα λιμάνια προκειμένου να υπάρξει  ασφαλέστερη προσέγγιση και παραμονή των πλοίων σε αυτά καθώς και ασφαλέστερη και καλύτερη  εξυπηρέτηση των χιλιάδων επιβατών που διακινούνται στα νησιά μας . 

Κατόπιν αυτών και επειδή: 

∙ Η νησιωτικότητα της Ελλάδας, με την πληθώρα των νησιών και λιμανιών της, απαιτεί συνεχή μέριμνα  της Πολιτείας για την προστασία της ζωής, της υγείας και της ασφάλειας των επιβατών που  διακινούνται με πλοία  

∙ Πολύ συχνά τον χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι, πολλά νησιά παραμένουν αποκλεισμένα αφού δεν  μπορεί να τα προσεγγίσει πλοίο λόγω των ισχυρών ανέμων αλλά και λόγω της έλλειψης συντηρημένων  υποδομών, με αποτέλεσμα η τροφοδοσία των νησιών να καθίσταται αδύνατη ή ανεπαρκής και οι  κάτοικοι να μην έχουν πρόσβαση για πολλές μέρες σε βασικά αγαθά και φάρμακα ενώ δύσκολη  καθίσταται και η αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών υγείας.  

∙ Έχουν ήδη εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί προβλήματα των λιμένων της Χώρας με την ανωτέρω  αναφερόμενη Έκθεση της Π.Ε.Π.Ε.Ν, ήδη από το 2021 ενώ παράλληλα με την ίδια Έκθεση έχουν  κατατεθεί και προτάσεις αναβάθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών τους, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, 

1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την  συντήρηση και αναβάθμιση των λιμένων της Χώρας με στόχο τον ασφαλή απόπλου και  κατάπλου των πλοίων και την διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των επιβατών και των  χρηστών λιμένων; 

2. Σε ποιους λιμένες έχουν γίνει σχετικές εργασίες; 

3. Έχει λάβει υπ’ όψη του το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής τα αναφερόμενα  στα έγγραφα με αριθμούς Πρωτ. 39/7/7/21 και 43 /20/7/21 με τα οποία η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν) απέστειλε στον τότε Γενικό Γραμματέα Λιμένων και  Λιμενικής Πολιτικής κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο την Έκθεση Λιμένων του 2021 που περιείχε  λεπτομερώς τα προβλήματα σε σχεδόν 100 λιμάνια της χώρας μας ; 

4. Έχουν γίνει εργασίες αναβάθμισης ή αποκατάστασης των υποδομών των Λιμένων που  αναφέρονται στην ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2021 της Π.Ε.Π.Ε.Ν και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι  σχετικές εργασίες; 

5. Πόσα έργα έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της  Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων για τα έτη 2019,  2020,2021 και 2022; Παρακαλούμε για την κατάθεση αναλυτικών στοιχείων ανά έτος, έργο και  ποσό που εγκρίθηκε από τη ΓΓΛΛΠΝΕ για τη χρηματοδότηση του κάθε έργου. 

6. Τα λιμάνια της Χώρας μας πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές για τον ασφαλή απόπλου,  κατάπλου και ελλιμενισμό των πλοίων και τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, σύμφωνα με τους  ισχύοντες ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς και συστάσεις, και σε καταφατική περίπτωση  ποιοι Κανονισμοί και Συστάσεις έχουν εφαρμοστεί;

Scroll to Top