Η ευαισθησία του Υπουργείου Πολιτισμού απέναντι στους συνανθρώπους μας με αναπηρία δεν μπορεί να είναι επιλεκτική

Η κυρία Υπουργός Πολιτισμού στο μήνυμα της για την Παγκόσμια Ημέρα για τα άτομα με αναπηρία δήλωσε : “Η διευκόλυνση της συμμετοχής των συμπολιτών μας με αναπηρία, σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής, αποτελεί συνταγματική και καταστατική υποχρέωση της Πολιτείας. Πρωτίστως, όμως αποτελεί επιταγή κοινωνικής δικαιοσύνης”. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού αποκλείει τους εργαζόμενους με αναπηρία από τις θέσεις αρχαιοφυλάκων με το αιτιολογικό ότι ο Νόμος 4765/2021 στο άρθρο 6 παράγραφος 2 αποκλείει τα άτομα με αναπηρία από την ειδικότητα Δ.Ε. Φύλαξης. Πρόκειται για μια απαράδεκτη διάταξη, η εφαρμογή της οποίας όμως από το Υπουργείου Πολιτισμού για τις θέσεις αρχαιοφυλάκων είναι ακόμα πιο αυθαίρετη. Οι θέσεις αρχαιοφυλάκων που προκηρύσσονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ειδικότητας “Δ.Ε. Φύλαξης και Πληροφόρησης” και στις οποίες, μέχρι τον εν λόγω νόμο, προσλαμβάνονταν κανονικά με ποσόστωση εργαζόμενοι με αναπηρία. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν μπορούν να εργαστούν άνθρωποι με αναπηρία σε καθήκοντα πληροφόρησης σε μουσεία κι αρχαιολογικούς χώρους. 

Επειδή η ισότητα όλων στην ζωή και στην εργασία αποτελεί πανανθρώπινο δικαίωμα

Ερωτάται η κα. Υπουργός  

1. Γιατί αποκλείονται οι συμπολίτες μας με αναπηρία από τις θέσεις Δ.Ε. φύλαξης και πληροφόρησης σε μουσεία κι αρχαιολογικούς χώρους;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Υπουργός Πολιτισμού για την άρση αυτής της αδικίας; 

Scroll to Top