Ομιλία στην Ολομέλεια

Σ/ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Πρόνοιας της Δημοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».

Scroll to Top