Στάση πληρωμών δημοσίων έργων.

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος καταθέτει προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ως Αναφορά την με Αρ.Πρ. 39958/14-12-203 επείγουσα επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) που αφορά το πρόβλημα της μεγάλης καθυστέρησης πληρωμών σε έργα ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ. 

Στην επιστολή αναφέρεται ότι «Ήδη με τις από 31/08/2023 και 15/11/2023 σχετικές παρεμβάσεις μας έχουμε αναδείξει ως κρίσιμο ζήτημα προς επίλυση την πληρωμή όλων των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας διαρκώς αυξάνονται» καθώς και ότι «η μη πληρωμή λογαριασμών αφορά σχεδόν σε όλα τα έργα σύμφωνα με τις έντονες διαμαρτυρίες Εταιρειών-Μελών μας, που προέρχονται από όλο τον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, διαμαρτυρίες οι οποίες αφορούν σε έργα χρηματοδοτούμενα τόσο από το ΠΔΕ όσο και από το ΕΣΠΑ.» 

Επισημαίνεται ότι «α) οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ήδη βρίσκονται σε δεινότατη οικονομική θέση λόγω της υπέρογκης αύξησης των τιμών των δομικών υλικών, της εργασίας και της ενέργειας, που παρατηρούνται τα τελευταία έτη, με ιδιαίτερη ένταση δε το πιο πρόσφατο διάστημα, β) ακόμη δεν έχουν καθορισθεί συντελεστές αναθεώρησης από το 1° τρίμηνο 2022 και εντεύθεν, που θα ενσωματώνουν και αποζημιώνουν για αυτές τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής των έργων, και ως εκ τούτου «οι περισσότερες Τεχνικές Εταιρείες βρίσκονται (χωρίς δική τους ευθύνη) μπροστά στο ενδεχόμενο να μην μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεδομένης δε και της λειψής τραπεζικής χρηματοδότησης των εταιρειών υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα έργα να διακοπούν προσωρινά ή οριστικά» 

Σύμφωνα με την επιστολή οι εταιρείες-μέλη του ΣΑΤΕ «ουδέποτε ενημερώθηκαν ότι δεν θα πληρωθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων και κατά συνέπεια αδυνατούν εκ των υστέρων να ενσωματώσουν στον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό ένα τέτοιο ενδεχόμενο» ενώ τονίζεται ότι αρκετοί «εξαναγκάστηκαν να τιμολογήσουν μήνες πριν τη λήξη του έτους, έχουν καταβάλει τον ΦΠΑ και τις άλλες υποχρεώσεις και μέχρι και σήμερα δεν έχουν πληρωθεί ενώ θα πρέπει να καταβάλουν Δώρο Χριστουγέννων και κάθε άλλη φορολογική και ασφαλιστική υποχρέωση!» 

Ζητείται η επίσπευση των απαραίτητων ενεργειών και να επιλυθεί άμεσα «τουλάχιστον το ζήτημα των πληρωμών  λογαριασμών εκτελεσμένων εργασιών» 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες των Υπουργείων για την άμεση επίλυση και δρομολόγηση των  ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας

Scroll to Top