Επικαιροποίηση της υφιστάμενης εμπορικής συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος καταθέτει προς τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εξωτερικών ως Αναφορά την υπ. Αρ. 4756/1572/1- 02-2024 επιστολή της Γεωργικής Εταιρείας Οπωροκηπευτικών Καστοριάς (Γ.Ε.Ο.Κ.) σχετικά με τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο (2) χρόνια στην εξαγωγή μήλων «ΜΟΝΟ στη χώρα της Αιγύπτου.» 

Σύμφωνα με την επιστολή «Η Αίγυπτος μονομερώς απαγόρεψε την εισαγωγή στην χώρα της προϊόντων τιμολογιακής αξίας άνω των 2000 δολαρίων από χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης προφασιζόμενη τα capital controls ( παρά την εν ισχύ συμφωνία της με την Ευρώπη). Αυτό το ελάχιστο ποσό δεν μπορούν να το καλύψουν οι τράπεζες της Αιγύπτου διότι δεν δέχονται την μετατροπή λίρας Αιγύπτου σε ευρώ με το πρόσχημα πως δεν τηρούν ευρώ στο αποθεματικό τους.» 

Επισημαίνεται ότι «Ένας Αιγύπτιος επιχειρηματίας που πραγματοποιεί εξαγωγές σε χώρες της Ευρώπης( κυρίως την Ελλάδα) μπορεί να εισάγει προϊόντα ισόποσης αξίας με τις εξαγωγές του χωρίς τον περιορισμό των 2000 δολαρίων» καθώς και το γεγονός ότι «πως οι εξαγωγές από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα ξεπερνούν κατά πολύ τις εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αίγυπτο. Το δεδομένο αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση στην αγορά καθώς μειονεκτούν οι επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν αποκλειστικά προϊόντα από την χώρα μας χωρίς να εξάγουν προς αυτήν.» 

Ζητείται «η επικαιροποίηση της υφιστάμενης εμπορικής συμφωνίας ώστε να ισχύει για  τα φυσικά πρόσωπα – εξαγωγείς Αιγύπτου ότι ισχύει για όλη την εμπορική δραστηριότητα  Ελλάδας –Αιγύπτου» και «να πληρώνουν και να πληρώνονται εισαγωγείς – εξαγωγείς της  κάθε χώρας στο νόμισμα τους.» 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες των Υπουργείων για την άμεση επίλυση  και δρομολόγηση των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας.  

Scroll to Top