Εφαρμογή ρεαλιστικών μέτρων για την προστασία παραγωγής Ελληνικού μελιού και την επιβίωση των Ελλήνων μελισσοκόμων

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως αναφορά επιστολή του πανελληνίου συντονιστικού μετώπου κινητοποιήσεων μελισσοκόμων, στην οποία αναφέρονται τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μελισσοκόμοι. 

Σύμφωνα με την επιστολή «Εισάγεται νοθευμένο και φιλτραρισμένο μέλι χωρίς γύρη, κυρίως από την Κίνα, και γίνεται χαρμάνι με ελάχιστη ποσότητα Ελληνικού μελιού. Λόγω του νομοθετικού κενού, πωλείται ως Ελληνικό.» Επισημαίνεται ότι «Τα τελευταία έτη το αυξημένο κόστος στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες έχουν εκτινάξει το κόστος παραγωγής σεεπίπεδα μη βιώσιμα για την επαγγελματική δραστηριότητα» καθώς και το γεγονός ότι «Υπάρχει τεράστια και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις αποζημιώσεις και στις ενισχύσεις των πληγέντων μελισσοκόμων.» 

Αναφέρεται η απαγόρευση της ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης των παράπλευρων οδών από τους μελισσοκόμους αλλά και της χρήσης του καπνιστηρίου -βασικού εργαλείου της μελισσοκομικής εργασίας-, μετά τις 11:00 στα δάση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Ζητείται ο άμεσος καθορισμός της ελάχιστης ποσότητας γύρης στο Ελληνικό Μέλι, η ενεργοποίηση του ισοζυγίου μελιού, η ελεύθερη πρόσβαση και χρήση των παράπλευρων οδών από τους μελισσοκόμους, η ελεύθερη είσοδο στα δάση και εργασία σε αυτά, η τοποθέτηση μελισσοσμηνών, όπως ορίζει ο Νόμος 6238/1934, η πλήρης ένταξη στη νέα ΚΑΠ και στο «πρασίνισμα», η αναμόρφωση ΕΛΓΑ και ολική αποζημίωση, η αποφορολόγηση πετρελαίου κίνησης, η μόνιμη ένταξη στο αφορολόγητο καθεστώς, η μείωση στο ελάχιστο του ΦΠΑ αναφορικά με τις πρώτες ύλες, τον αγροτικό μηχανολογικό εξοπλισμό και τα λοιπά αναλώσιμα. 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση επίλυση και δρομολόγηση των  ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας.  

Scroll to Top