Τροποποίηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-2027

Καταφέρατε ως Κυβέρνηση την αυτονόητη και δεδομένη έως και το 2018 για τους αγρότες μας πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης να τη μετατρέψει σε αντικείμενο «εξαγγελιών», «πειραματισμών»  και «αστοχιών». Στις 30/10/2023 δηλώσατε ότι «Δεδομένων των λαθών τα οποία έγιναν, που είναι  αδικαιολόγητα, ζήτησα την παραίτηση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ» θεωρώντας τον μόνο  διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμών της Χώρας που έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου και των  πληρωμών των Αγροτικών Ενισχύσεων, ως αποκλειστικά υπεύθυνο για την πλήρη αποτυχία. 

Ακολούθησε η παραδοχή σας ότι «Η μείωση κατά, περίπου 20%, στην καταβολή της  βασικής ενίσχυσης στη νέα ΚΑΠ είναι προϊόν διαπραγμάτευσης της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ την  περίοδο του 2021» και ότι «Από τα 829 εκ. ευρώ που ήταν η βασική ενίσχυση, ενεργοποιήθηκαν από  τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα 741 εκ. ευρώ, δηλαδή 88 εκατ. λιγότερα από τα προβλεπόμενα. Που  σημαίνει ότι οι δικαιούχοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και επιχειρήσεις του κλάδου, έλαβαν 88 εκατ.  ευρώ λιγότερα από τα αρχικώς προγραμματισμένα, χωρίς καμία εύλογη εξήγηση». 

Πρόσφατα, ο Υφυπουργός κ. Κελέτσης σε απάντηση της 415/20-11-2023 επίκαιρης ερώτησης ανέφερε ότι «Σχετικά με τις πληρωμές, στις 27 Οκτωβρίου πληρώθηκε το 70%, η προκαταβολή  δηλαδή της βασικής. Πληρώθηκε αυτό που έπρεπε να πληρωθεί. Ξέραμε εξαρχής ότι ήταν  μειωμένο από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ κατά μέσο όρο 21,5%». 

Αποδείχθηκε λοιπόν, ότι από την πρώτη στιγμή γνωρίζατε για τις περικοπές των ενισχύσεων  εξαιτίας των ελλείψεων και της ανεπάρκειας στο σχεδιασμό του προταθέντος από τη χώρα μας  Στρατηγικού Σχεδίου το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε με την αριθ. 8270/21-11-2022 απόφασή της. 

Επειδή αποδόθηκε το σύνολο των ευθυνών της αποτυχημένης πληρωμής της προκαταβολής  της Βασικής Ενίσχυσης και της μη ενεργοποίησης 88 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επειδή σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ «Παρά τις καθυστερήσεις στην έκδοση των υπουργικών  αποφάσεων και την έλλειψη σε τεχνική υποστήριξη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυταπάρνηση των υπαλλήλων  του, κατάφερε να συλλέξει με επιτυχία το σύνολο των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης για το πρώτο έτος  εφαρμογής του ΣΣ ΚΑΠ ’23-’27 της Χώρας. Αντίθετα με τα όσα λέγονται, οι αιτήσεις συλλέχθηκαν,  υποβλήθηκαν σε διασταυρωτικό έλεγχο και επεξεργάστηκαν αξιόπιστα για την πραγματοποίηση της  προκαταβολής στις 27/10/2023.» 

Επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ δε νομοθετεί, υλοποιεί τις Υπουργικές Αποφάσεις και λοιπές  κανονιστικές πράξεις του ΥΠΑΑΤ και των Διαχειριστικών Αρχών της χώρας όπως άλλωστε έπραξε  στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου το οποίο κατατέθηκε στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε με την αριθ. 8270/21-11-2022 απόφασή της 

Επειδή υπήρξε δημόσια ομολογία σας «ότι έγιναν λάθη και οι πληρωμές δεν ήταν δίκαιες».

Επειδή οι αγρότες μας δεν γνώριζαν για τις περικοπές των ενισχύσεων παρόλο που εσείς  ισχυρίζεστε το αντίθετο. 

Επειδή είναι άμεση η ανάγκη τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ εξαιτίας της  αδυναμίας εφαρμογής του. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Σε ποιες κατευθύνσεις και για ποιους τομείς προτίθεται να καταθέσει προτάσεις αλλαγών  και τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023- 2027 και ποιο είναι το ακριβές  χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. 

Scroll to Top