«Φαινόμενα παραγωγής και διακίνησης νοθευμένων ΠΟΠ προϊόντων» καταγγέλλει ο Κόκκαλης

Τα φαινόμενα παραγωγής και διακίνησης νοθευμένων ΠΟΠ προϊόντων» όπως η φέτα, φέρνει στη βουλή ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης με ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Αναλυτικότερα η ερώτηση του κ. Κόκκαλη: «Με  το Νόμο 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/09-06-2020) «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδης, υποσχόταν το τέλος του φαινομένου των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φαινομένων του μιμητισμού.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, στο Άρθρο 29, παρ.4 προβλέπεται ότι «4α. Όποιος με πρόθεση παράγει, εισάγει, εξάγει, αποθηκεύει, διακινεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα τα οποία, είτε τα ίδια είτε κατά τα συστατικά τους, εμφανίζονται, κατά τη διαπίστωση της αρμόδιας αρχής, να έχουν ως χώρα ή τόπο μεταποίησης ή παραγωγής ή προέλευσης άλλον από αυτόν στον οποίο μεταποιήθηκαν ή παράχθηκαν ή από τον οποίο προέρχονται ή τα οποία εμφανίζονται ως προϊόντα Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ε.Π.Ι.Π. χωρίς να δικαιούνται τη χρήση των ενδείξεων αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από εκατό (100) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, ύψους δέκα (10) έως εκατό (100) ευρώ εκάστη. Με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, σύμφωνα με τα άρθρα 2 περ. β΄ και 3 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 2472/1997, μπορεί να επιτραπεί η δημοσίευση των στοιχείων των κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων για τα ανωτέρω αδικήματα για τη συμπλήρωση στοιχείων της ανακρίσεως ή/και για την προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας.»

Δεδομένου ότι από την ψήφιση του σχετικού Νόμου το 2020 εώς και σήμερα, έχουν εντοπιστεί και αποκαλυφθεί σοβαρές υποθέσεις νοθείας του προϊόντος ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ σχεδόν αποκλειστικά από ελεγκτικούς μηχανισμούς και αρχές του εξωτερικού, ο παραγωγικός κόσμος της χώρας μας αλλά και το καταναλωτικό κοινό  αγνοεί πλήρως τον εντοπισμό  ή μη αντιστοιχών περιπτώσεων  από τις ελεγκτικές αρχές του ΥΠΑΑΤ.

Επειδή ο παραγωγικός κόσμος της χώρας μας αλλά και το σύνολο του καταναλωτικού κοινού πρέπει να γνωρίζουν για τυχόν παραβάσεις που αφορούν τα προϊόντα ΠΟΠ.

Επειδή η προστασία των προϊόντων ΠΟΠ επιβάλλει την εξασφάλιση της ορθής χρήσης της πρώτης ύλης για την παραγωγή τους.

Επειδή κινδυνεύει σοβαρά το εισόδημα  των παραγωγών πρώτης ύλης για την παραγωγή των προϊόντων ΠΟΠ.

Επειδή η νοθεία των προϊόντων ΠΟΠ πλήττει σοβαρά τη φήμη τους και δημιουργεί ανεπανόρθωτα προβλήματα στην εμπορία τους.

Επειδή η έλλειψη ελέγχων ευνοεί και οδηγεί πολλές επιχειρήσεις στην εφαρμογή πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού .

Επειδή πρέπει να λαμβάνονται από την Πολιτεία όλα τα μέσα για την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών από φαινόμενα παραπλάνησης.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να εφαρμόζει στο ακέραιο τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία.

Ερωτάται ο  αρμόδιος  κ. Υπουργός:

  1. Από την ψήφιση του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/09-06-2020) εώς και σήμερα πόσα φαινόμενα παραγωγής και διακίνησης νοθευμένων ΠΟΠ προϊόντων έχουν εντοπιστεί από τις Ελληνικές ελεγκτικές αρχές;
  2. Σε πόσες περιπτώσεις έχουν επιβληθεί τα προβλεπόμενα πρόστιμα και πόσα ακριβώς από αυτά έχουν εισπραχθεί;
Scroll to Top