Σε διαρκή ομηρία το επικουρικό προσωπικό και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο Πρωθυπουργός και οι εκάστοτε Υπουργοί  Υγείας κάλεσαν τους υγειονομικούς να ενισχύσουν ως συμβασιούχοι το  Δημόσιο Σύστημα Υγείας και δεσμεύτηκαν για τη νομιμοποίησή τους ως  αναγνώριση της προσφοράς τους σε αυτό. 

Από τότε μέχρι σήμερα εξακολουθούν να εργάζονται με επαναλαμβανόμενες  ανανεώσεις των συμβάσεών τους, παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς  ανάγκες. Οι εξοργιστικά ολιγόμηνες παρατάσεις των συμβάσεών τους  εξυπηρετούν τη δυνατότητα άμεσου τερματισμού τους, με αποτέλεσμα οι  εργαζόμενοι – όμηροι να βρίσκονται σε διαρκές καθεστώς εργασιακής  ανασφάλειας και αβεβαιότητας.  

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς εργάζονται 94 άτομα (νοσηλευτές, βοηθοί  θαλάμου, τραυματιοφορείς, χειριστές ιατρικών μηχανημάτων) υπό αυτό το  καθεστώς, όπως και 4 εργαζόμενοι στη φύλαξη του νοσοκομείου, παρέχοντας  αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους προς όφελος της δημόσιας υγείας.  

Σε όμοια εργασιακή ομηρία παραμένουν και οι εργαζόμενοι μέσω ΔΥΠΑ  (ΟΑΕΔ) με το πρόγραμμα «4.000 στην Υγεία», οι οποίοι εργάζονται από το  2017 χωρίς καμία μισθολογική εξέλιξη, χωρίς τις αυξήσεις που προκύπτουν  από την αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τους, την καταβολή  παραμεθορίου επιδόματος και των αυξήσεων που προβλέπονται για τους  εργαζόμενους στο Δημόσιο. 

Επειδή οι εν λόγω συμβασιούχοι παρείχαν υπηρεσίες με αξιοσημείωτη  συνέπεια και επαγγελματισμό υπό τις δύσκολες συνθήκες των εξάρσεων της  πανδημίας του κορωνοϊού,  

Επειδή η πολιτική ηγεσία γνωρίζει ότι η απόλυση των συμβασιούχων θα  οδηγήσει σε κατάρρευση τα Νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, την πρωτοβάθμια  περίθαλψη και την Πρόνοια, 

Επειδή το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμες  προσλήψεις, βιώσιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας 

Επειδή οι συμβασιούχοι ευλόγως αγωνιούν για το εργασιακό μέλλον τους,  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός  

Υπάρχει βούληση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για  μονιμοποίηση όσων εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας ως  επικουρικό προσωπικό, συμβασιούχοι, ειδικευόμενοι νοσηλευτές  επείγουσας και εντατικής θεραπείας, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου  (ΣΟΧ) για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και όσων  αντικατέστησαν τους ανεμβολίαστους υπαλλήλους; Αν όχι, μέχρι πότε θα  συνεχίσουν να εργάζονται όλοι οι ως άνω εργαζόμενοι με συμβάσεις και  ποια είναι η λύση που προκρίνεται μετά την επόμενη λήξη της  παράτασης των συμβάσεών τους;  

Scroll to Top