Άμεση ανάγκη χρηματοδότησης των αρδευτικών έργων στις περιοχές Αμβρακίας- Αμφιλοχίας

Το έργο «Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου α’ φάση» περιλάμβανε εγγειοβελτιωτικά έργα στις  παραλίμνιες περιοχές Αμβρακίας- Αμφιλοχίας, όπως αρδευτικά δίκτυα  νερού, δεξαμενές αναρρόφησης-αναρρύθμισης, αντλιοστάσια, αποχευτικό δίκτυο, διευθετήσεις ρεμάτων και τάφρων, βελτίωση των αγροτικών  δρόμων με τα οποία θα αρδεύονταν 11.500 στρέμματα κ.α.  

Επίσης, θα πραγματοποιούνταν εγγειοβελτιωτικά έργα στην περιοχή του  Βάλτου όπως η κεντρική λιμνοδεξαμενή, δεξαμενές οι οποίες θα καλύπτουν  τις ανάγκες ζήτησης, αντλιοστάσια, δίκτυα μεταφοράς και διανομής, έργα  διέλευσης αγωγών, αντιπλημμυρικά και αποχευτικά δίκτυα και θα  αρδεύονταν 21.885 στρέμματα καθαρής έκτασης. 

Με το σύνοδο έργο «Ύδρευση Αμφιλοχίας, εγκατάσταση επεξεργασίας  νερού και συνοδά έργα» περιλαμβάνονται έργα εγκατάστασης επεξεργασίας νερού δυναμικότητας 12.000m3/day, αγωγούς μεταφοράς  νερού και αντλιοστάσιο.  

Με το εν λόγω πρόγραμμα θα δινόταν ένα έργο πνοής για την περιοχή της  Αμφιλοχίας. 

Θα προχωρούσε η άρδευση του Κάτω Βάλτου που αφορά 38.000  στρέμματα με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής  της περιοχής, θα προχωρούσε η ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας  Αμφιλοχίας η οποία υδροδοτείται από γεωτρήσεις με υπέρογκο κόστος και  θα έδινε λύση υδροδότησης σε πάνω από 15.000 κατοίκους.  

Το συγκεκριμένο έργο – μαζί με μία σειρά από αντιπλημμυρικά έργα που  είχαν ενταχθεί στο «Ελλάδα 2.0», και συγκεκριμένα στον πυλώνα 1  «Πράσινη Μετάβαση», στον άξονα 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων,  ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»  και στη δράση 16882 «Αντιπλημμυρικά έργα» – εντάχθηκε στο Ταμείο  Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 64,5 εκατ. ευρώ και με χρονικό ορίζοντα  υλοποίησης τον Αύγουστο του 2026. 

Δυστυχώς το έργο έχει απενταχθεί από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0 μαζί με μια σειρά άλλων αντιπλημμυρικών  έργων με την δικαιολογία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα  ενταχθούν σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μέχρι σήμερα όμως δεν  υπάρχει καμία πληροφόρηση πότε και πως θα γίνει αυτό.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1) Για ποιο λόγο απεντάχθηκαν τα έργα των έργων «Εγγειοβελτιωτικά  έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου α’  φάση» και «Ύδρευση Αμφιλοχίας, εγκατάσταση επεξεργασίας νερού  και συνοδά έργα» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;  

2) Θα προχωρήσουν άμεσα στην ένταξη σε άλλο χρηματοδοτικό  εργαλείο τα εν λόγω έργα που θα δώσουν μόνιμη λύση και ανάπτυξη  στην περιοχή και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για την ένταξή τους;  

Scroll to Top