Μετακινήσεις – Αποσπάσεις Ιατρικού Στρατιωτικού προσωπικού

Αντί η κυβέρνηση να φροντίσει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στα δημόσια  νοσοκομεία με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, επιλέγει την εύκολη λύση  των μετακινήσεων – αποσπάσεων ιατρικού προσωπικού από το 424 ΓΣΝΕ, με  αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του 424  ΓΣΝΕ και στην υγειονομική κάλυψη του στρατιωτικού προσωπικού. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Διαταγή του ΓΕΣ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2(ΔΙΜΜΟΠ)/ΤΜ 10,  διατίθενται από το 424 ΓΣΝΕ, 2 Αναισθησιολόγοι ( 1 στο Γ. Νοσοκομείο Ξάνθης  και 1 στο Γ. Νοσοκομείο Σερρών ), 3 Παθολόγοι (2 στο Γ. Νοσοκομείο Ξάνθης  και 1 στο Γ. Νοσοκομείο Δράμας), για χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2024  έως 31 Ιανουαρίου 2024. 

Με βάση μαρτυρίες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν επισημανθεί, επανειλημμένα, τα προβλήματα που δημιουργούνται.  

Επειδή τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία του 424 ΓΣΝΕ  εξαιτίας των αποσπάσεων του Στρατιωτικού Ιατρικού Προσωπικού είναι  σοβαρά. 

Επειδή δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην υγειονομική κάλυψη του  Στρατιωτικού Προσωπικού, αφού ακυρώνονται σημαντικά ραντεβού ασθενών. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:  

1.Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία  του 424 ΓΣΝΕ; 

2.Με ποιον τρόπο προτίθενται να προστατέψουν την υγειονομική  κάλυψη του Στρατιωτικού Προσωπικού; 

Scroll to Top