Ο εξοπλισμός που δωρήθηκε για την δημιουργία ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ στην Λάρισα βρίσκεται στην διάθεση του Υπουργείου, αλλά η Μονάδα δεν λειτουργεί

Από τον Ιούνιο του έτους 2022, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια πριν, ο τότε Υπουργός Υγείας Θάνος  Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα ανακοίνωσαν με συνέντευξη  τύπου, τη δημιουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στο Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. 

Ανακοινώθηκε δε, ότι το έργο αυτό, ως προς την κατασκευή και την προμήθεια του  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, θα υλοποιηθεί με τη ιδιωτική πρωτοβουλία και δη με χορηγία  της οικογένειας επιφανούς επιχειρηματία της πόλης της Λάρισας. 

Πέραν όμως του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της κατασκευής της Μονάδας, το εν λόγω  έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αμιγώς με την συνδρομή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά  είναι αναγκαία η συνέργεια του Υπουργείου Υγείας, διά των αρμοδίων φορέων του, ήτοι της  διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, καθώς η ολοκλήρωση και υλοποίηση του έργου, απαιτεί άμεση  στελέχωση της ΜΕΘ με το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, άρα  χρειάζονται προσλήψεις προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να είναι απολύτως εξειδικευμένο και  να διαθέτει τα απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα.  

Επίσης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η ΜΕΘ Παίδων, θα είναι  τμήμα της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και θα λειτουργεί υπό την ίδια Διεύθυνση  της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, είναι αναγκαίο να έχει διατεθεί και διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος εντός του  Νοσοκομείου, που θα στεγαστεί η ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ.  

ΕΠΕΙΔΗ, όμως, παρά τις συνεχείς εξαγγελίες του έργου, και παρά το γεγονός ότι είχε  ανακοινωθεί η πρόβλεψη ότι η ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ θα λειτουργήσει εντός του 2023, εντούτοις, μέχρι  και σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει συνέπεια στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα.  

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εξοπλισμός της ΜΕΘ έχει ήδη διατεθεί από τον δωρητή,  πλην όμως βρίσκεται εντός αποθηκευτικών χώρων.  

ΕΠΕΙΔΗ, η δημιουργία ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ στην Θεσσαλία, αποτελεί ένα πάγιο και διαχρονικό  αίτημα των Θεσσαλών και ων πολιτών της Κεντρικής Ελλάδος.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής  Θεραπείας Παίδων;  

2. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου αναφορικά με την στελέχωση της ΜΕΘ  ΠΑΙΔΩΝ σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό; 

3. Υπάρχει διαδικασία εκπαίδευσης του εν λόγω προσωπικού που θα στελεχώσει την  Μονάδα;  

4. Ποιες είναι οι αποφάσεις της Διοίκησης για την πρόβλεψη κατασκευής και  διαμόρφωσης κατάλληλου χώρου;  

Scroll to Top