Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας και Κινητής Μονάδας για άτομα με Alzheimer και άλλες συναφείς διαταραχές στην Π.Ε. Λάρισας

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 160.000 ασθενείς με Alzheimer, 280.000 άτομα έχουν ήπια νοητική  διαταραχή, η οποία αποτελεί τον προθάλαμο της άνοιας και, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, αναμένεται  δραματική αύξηση του αριθμού των ανθρώπων με άνοια στο μέλλον. 

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας, δραστηριοποιείται, επί 20 έτη,  τόσο εντός του νομού Λάρισας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Οι υπηρεσίες της αφορούν την πρόληψη  της νόσου, την υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους καθώς και την εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας  και κλάδους που εμπλέκονται στον κοινωνικό ιστό.  

Σήμερα, από τα ωφελούμενα άτομα, περισσότερα από 300 πάσχουν από ήπια νοητική διαταραχή, 25 είναι  ασθενείς , 25 είναι φροντιστές προς υποστήριξη και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν το νομό Λάρισας καθώς και  όλες τις πλημμυροπαθείς περιοχές της Θεσσαλίας, τις οποίες η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών  Διαταραχών Ν. Λάρισας υποστήριξε ως εθελοντικός φορέας. 

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας, αφουγκραζόμενη την αγωνία  των ασθενών – περιθαλπόντων και τις διαγνωσμένες ανάγκες για ποιοτική και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών,  επανειλημμένως έχει υποβάλλει αιτήματα για τη λειτουργία κέντρου ημέρας, κινητής μονάδας και οικοτροφείου στο Ν.  Λάρισας, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. 

Πρόσφατα μάλιστα, με την από 23/01/2024 Πρόσκληση με Αριθ. Πρωτ. Γ3β/Γ.Π./οι.4557 (ΑΔΑ:6ΝΘ7465ΦΥΟ ΚΟΨ) με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν.2716/1999 ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» για υποβολή προτάσεων Έργων, τα οποία θα  ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπεριλήφθηκε μόνο η Π.Ε Τρικάλων.

Επειδή Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας διαθέτει πολύτιμη  εικοσαετή εμπειρία και δραστηριοποιείται εντός του νομού Λάρισας και στην ευρύτερη περιφέρεια Θεσσαλίας.  

Επειδή από την νόσο Αλτσχάιμερ υποφέρει όλη η οικογένεια, καθώς αυτοί που έχουν την φροντίδα των  ασθενών με άνοια, φέρουν δυσβάστακτο ψυχολογικό, σωματικό και οικονομικό φορτίο.  

Επειδή είναι αναγνωρισμένες οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νομού Λάρισας, οι οποίες μετά τις  καταστροφικές πλημμύρες έχουν αυξηθεί σημαντικά.  

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία κέντρου ημέρας, κινητής μονάδας και οικοτροφείου, για άτομα  με Alzheimer και άλλες συναφείς διαταραχές στο Ν. Λάρισας. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να δοθεί στην Π.Ε. Λάρισας η  δυνατότητα υποβολής προτάσεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας για την Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας και Κινητής Μονάδας για άτομα με  Alzheimer και άλλες συναφείς διαταραχές; 

Scroll to Top