Κόκκαλης: Επικίνδυνες οι κυβερνητικές παλινωδίες για τα οικολογικά σχήματα του ΟΣΔΕ

Για «επικίνδυνη άγνοια και ανικανότητα της Κυβέρνησης που καταδεικνύουν οι συνεχείς παλινωδίες της για τις εφαρμοστικές αποφάσεις των οικολογικών σχημάτων του ΟΣΔΕ 2023» κάνει λόγο ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη: «Η εφαρμογή των Οικολογικών Σχημάτων ξεκίνησε από 1/1/2023, αλλά δυστυχώς εξ’ αρχής ο σχεδιασμός τους αποδείχθηκε ανεπαρκής. Ως ΣΥΡΙΖΑ –Π.Σ επανειλημμένως το τονίσαμε κα καθ’ όλη τη διάρκεια της εως σήμερα εφαρμογής τους αναδείξαμε τις αδυναμίες αλλά και τα προβληματικά τους σημεία. Παρόλο που επισημάναμε τόσο το ενδεχόμενο αδυναμίας κατανόησης και ορθής επιλογής για την εφαρμογή του καταλληλότερου οικολογικού σχήματος από τους γεωργούς όσο και την πιθανότητα δυσχέρειας ολοκλήρωσης των ελέγχων από τον διοικητικό μηχανισμό, μαζί με όλες τις συνακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις και συνέπειες για την πληρωμή τους, οι επισημάνσεις μας αγνοήθηκαν παντελώς από την Κυβέρνηση.

Οι εφαρμοστικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν καθυστερημένα, και προβλέπονταν με την Υ.Α. 2207/2023 (ΦΕΚ 3941/Β/17-6-2023) ο Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των παρεμβάσεων του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, οικολογικά προγράμματα (ecoschemes) Π1-31.1, Π1-31.2, Π1-31.5 και Π1-31.6 του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027.

Ακολούθησε η 1η τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης (ΦΕΚ Β’ 5022/09-08-2023) και η 2η τροποποίηση της (ΦΕΚ Β’ 6970/11-12-2023), στις οποίες περιγράφονται οι ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του ΣΣ ΚΑΠ και των οικολογικών προγραμμάτων και των δράσεων του Υπομέτρου 10.1., προκειμένου οι δικαιούχοι να ολοκληρώσουν την υποβολή των αιτήσεων τους και να αποφευχθεί η απώλεια των δικαιούμενων ενισχύσεων τους.

Η 2η τροποποίηση της 1606/9-6-2023 (Υ.Α 4403/2023 – ΦΕΚ Β’ 6970/11-12-2023) αφορούσε την Παρέμβαση Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» και προέβλεπε το μέγιστο ύψος ενίσχυσης των δικαιούχων να ανέρχεται στα 100 €/ εκτάριο και μπορούσε να εφαρμοσθεί από όλους τους κτηνοτρόφους.

Αιφνιδιαστικά, στις 19 Φεβρουαρίου 2024 (ΦΕΚ Β’ 1137/19-02-2024), ακολούθησε 3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 απόφασης, με νέες αλλαγές στις ασυμβατότητες των Οικολογικών Σχημάτων που αναιρούν την προηγούμενη απόφαση ενίσχυσης της Παρέμβασης Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» αποκλείοντας τους εως τότε δικαιούχους κτηνοτρόφους που συμμετάσχουν στο Οικολογικό Σχήμα 9 της βιολογικής κτηνοτροφίας και άμεση συνέπεια την απώλεια ποσού των δικαιούμενων ενισχύσεων τους.

Επειδή πλέον, σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, οι ενισχύσεις των δικαιούχων, συνδέονται με ένα πιο ισχυρό σύνολο υποχρεωτικών απαιτήσεων, με σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό και διαφοροποιείται ο τρόπος πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης.

Επειδή ο πρόχειρος σχεδιασμός των Οικολογικών Σχημάτων που έγινε από την Κυβέρνηση καθιστά ανέφικτη την εφαρμογή τους ειδικά για τους κτηνοτρόφους.

Επειδή η Κυβέρνηση αναίτια και αιφνιδιαστικά αποφάσισε αλλαγές στις ασυμβατότητες των Οικολογικών Σχημάτων της προηγούμενης χρονιάς, τα οποία οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη εφαρμόσει.

Επειδή οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε μεγάλη αναστάτωση από την ανατροπή του οικονομικού τους προγραμματισμού και της αυξημένης πιθανότητας μεγάλων οικονομικών απωλειών των δικαιούμενων ενισχύσεων τους.

Επειδή η κτηνοτροφία διανύει την πιο δύσκολη και μεταβατική της φάση και οι κτηνοτρόφοι έχουν αδικηθεί από το νέο πλαίσιο άμεσων ενισχύσεων.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία έναντι των εώς πρότινος δικαιούχων κτηνοτρόφων της ενίσχυσης από τη συμμετοχή τους στην Παρέμβασης Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» ώστε να λάβουν κανονικά το προβλεπόμενο ύψος της ενίσχυσης;»

Scroll to Top