Αποδέχεται η Κυβέρνηση την πρόταση της Ολλανδικής Εταιρείας για σταδιακή αντικατάσταση του βαμβακιού στη Θεσσαλία;

Στις 13/03/24 αναρτήθηκε στον OpenGov προς διαβούλευση το Master Plan της Ολλανδικής  Εταιρείας HVA, στην οποία ανέθεσε η κυβέρνηση τη μελέτη ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας μετά τις  καταστροφικές πλημμύρες Daniel και Elias το περασμένο Φθινόπωρο.  

Αν και ο χρόνος των 15 μόλις ημερών που διατέθηκε για τη διαβούλευση και η επιλογή να  δημοσιοποιηθεί μόνο η σύντομη περίληψη του στην Ελληνική γλώσσα, δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν  στοχεύει πραγματικά στην αναζήτηση των απόψεων των ενδιαφερόμενων φορέων και κυρίως των  αγροτών, ορισμένα σημεία των προτάσεων του Master Plan της εταιρείας HVA έχουν ήδη προκαλέσει  έντονη ανησυχία και καθολική θύελλα αντιδράσεων. Ενδεικτικά, στο κεφάλαιο IV του Master Plan της  εταιρείας HVA, όπου περιέχονται οι προτάσεις της για τη «Γεωργία και Κτηνοτροφία», μετά από μία κατά την άποψη ειδικών ανεπαρκή ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και των εδαφοκλιματικών  συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, μεταξύ των άλλων προτείνονται: η σταδιακή αντικατάσταση  εντός εξαετίας βασικών καλλιεργειών όπως του βαμβακιού και του καλαμποκιού, με κηπευτικές και  δενδροκομικές καλλιέργειες. Πρόταση για την οποία χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι ο Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας μιλά για «πόλεμο» σε περίπτωση υλοποίησης της πρότασης για σταδιακή αντικατάσταση του  «υδροβόρου», όπως λαθεμένα στοχοποιείται βαμβακιού στη Θεσσαλία. 

Επειδή πριν την εκπόνηση του σχεδίου δεν έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των  εδαφολογικών χαρτών και απουσιάζουν οι συγκροτημένες προτάσεις και οι μελέτες που είναι  απαραίτητες για την πλήρη και ολοκληρωμένη κατάρτισή του.  

Επειδή δεν κλήθηκαν ποτέ από την Κυβέρνηση αλλά αποκλείστηκαν Έλληνες επιστήμονες που  γνωρίζουν και έχουν ολοκληρωμένη και συνολική άποψη σαφώς καλύτερη για την εγχώρια αγροτική  παραγωγή και την επικρατούσα κατάσταση στον πρωτογενή τομέα της περιοχής. 

Επειδή στη Θεσσαλία αποτελεί τον κύριο παραγωγό βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  καλλιεργούνται περίπου 860.000 στρέμματα και οι παραγωγοί έχουν επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε  εξοπλισμό και υποδομές. 

Επειδή η πρόταση για την εγκατάλειψη εντός έξι (6) ετών της καλλιέργειας του βαμβακιού στη  Θεσσαλία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και πλήθος καθολικών αντιδράσεων στον παραγωγικό και  όχι μόνο κόσμο της Θεσσαλίας. 

Επειδή πολλές από τις προτάσεις του σχεδίου καθιστούν αβέβαιο και δυσοίωνο το μέλλον του  πρωτογενούς τομέα της Θεσσαλίας. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Αποδέχεται την πρόταση της Ολλανδικής Εταιρείας για σταδιακή αντικατάσταση του  βαμβακιού στη Θεσσαλία με τις προτεινόμενες καλλιέργειες (κηπευτικά, ζαχαροκάλαμο,  σουσάμι κ.λ.π); 

2. Ποιο είναι το συνολικό Κυβερνητικό σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα στη  Θεσσαλία; 

Scroll to Top