Να δοθεί παράταση για την προμήθεια και εγκατάσταση POS

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8139/31-01-2024 η 29η Φεβρουαρίου 2024  ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία για την προμήθεια, εγκατάσταση και  σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές από τους επαγγελματίες των  κλάδων που είναι υπόχρεοι της συγκεκριμένης ρύθμισης. 

Προβλήματα που σχετίζονται με καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των  ήδη υφιστάμενων POS από τους παρόχους λόγω του αυξημένου όγκου των  αιτήσεων, η ακολουθούμενη εγκατάσταση και σύνδεση με τις ταμειακές  μηχανές από τους αντίστοιχους παρόχους των ταμειακών όπως και δυσκολίες  που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις στην προμήθεια POS από τις  Τράπεζες καθιστούν αδύνατη την τήρηση της προβλεπόμενης ημερομηνίας. 

Σωματεία, ομοσπονδίες και επιμελητήρια επαγγελματιών ζητούν με  επιστολές και ανακοινώσεις τους να δοθεί εύλογη παράταση με στόχο την  έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της διασύνδεσης των POS για να  αποφευχθούν δυσμενείς καταστάσεις, οι οποίες θα πλήξουν τον επιχειρηματικό  κλάδο και θα δημιουργήσουν αναταράξεις στην ομαλή λειτουργία των  επιχειρήσεων. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, η Γενική  Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, η Ελληνική  Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ζητούν εξάμηνη παράταση  για τη συμμόρφωση των επαγγελματιών και την ομαλή μετάβαση στη νέα  κατάσταση. 

Επειδή η 29η Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την  εφαρμογή της ΚΥΑ 8193/31-01-2024 

Επειδή υπάρχουν τεχνικές δυσχέρειες στην προμήθεια, εγκατάσταση  και σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές για τις οποίες δεν ευθύνονται  οι επιχειρήσεις των υπόχρεων κλάδων 

Επειδή οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν από την επιβολή κυρώσεων και  προστίμων χωρίς να φέρουν την υπαιτιότητα των δυσχερειών που  παρουσιάζονται 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να διευκολυνθούν οι  επιχειρήσεις για την ομαλή μετάβασή τους στα νέα δεδομένα;

2. Προτίθεται να δώσει εύλογη παράταση με στόχο την έγκαιρη και  αποτελεσματική διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές όπως  ζητά το σύνολο των επαγγελματικών φορέων, ανάμεσά τους η ΚΕΕΕ, Η  ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ; 

Scroll to Top