Ζητήματα αξιοκρατίας στις κρίσεις των Eνόπλων Δυνάμεων

Με βάση τις εξαγγελίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, φαίνεται να υπάρχει η πολιτική βούληση για  αναμόρφωση, επανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων που θα επιφέρει αλλαγές, εκτός  των άλλων, και στη δομή τους. Αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει αυτή η τομή με την κατάθεση του νομοσχεδίου  για την ίδρυση και λειτουργία Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και να συνεχίσει με την  αλλαγή του μοντέλου στρατιωτικής θητείας. Μολονότι, επί της αρχής, η στόχευση βελτίωσης των δυνατοτήτων  και της λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί με θετικό πρόσημο, εντούτοις, η  όλη προσπάθεια δεν θα πρέπει να εξαντληθεί σε αυτό το σκοπό, καθώς προέχει η εκδήλωση μέριμνας για το  ζήτημα της αξιοκρατίας όσον αφορά στην σταδιοδρομία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καθόσον η  αδιαφάνεια και η έλλειψη αξιοκρατίας στις σχετικές διαδικασίες αποτελούν έναν από τους παράγοντες, αφενός  της διαπιστωμένης πλέον στελεχιακής διαρροής και αφετέρου της εξίσου διαπιστωμένης απροθυμίας των νέων  να επιλέξουν την εισαγωγή τους σε μια από τις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρόσφατων κρίσεων, δεν διαφαίνεται να τηρούνται στο ακέραιο  οι αξιοκρατικές διαδικασίες. Απτό παράδειγμα αποτελεί η εν πλω αποστρατεία του Έλληνα Διοικητή της  Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης, που εκτελεί την επιχείρηση ΕΙΡΗΝΗ, στην οποία συμμετέχουν και πολεμικά  πλοία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Αξιοσημείωτο είναι, ότι η αποστρατεία του Έλληνα Διοικητή διενεργήθηκε  χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η θητεία του, όπως το ελληνικό κράτος ανέλαβε την υποχρέωση διεθνώς να  ολοκληρώσει πλήττοντας όχι μόνο το κύρος του αποστρατευόμενου, αλλά κυρίως το κύρος της πληρότητας και  επάρκειας των εθνικών εισηγήσεων στα διεθνή φόρα. Και αυτό γιατί εύλογα δύναται η διεθνής  πολιτικοστρατιωτική ηγεσία που διευθύνει τον επιχειρησιακό αυτό βραχίονα της Ε.Ε. να συμπεράνει ότι η  Ελλάδα συμμετέχει όχι με τα εκλεκτότερα στελέχη της, αλλά με αυτά που βρίσκονται ένα βήμα πριν την  αποστρατεία. 

Γεγονός είναι ότι όλοι οι Έλληνες Διοικητές της Ευρωπαϊκής ειρηνευτικής αποστολής αποστρατεύθηκαν με τον  ίδιο ακριβώς τρόπο, τις ίδιες συνθήκες και κυρίως εν εξελίξει της αποστολής. 

Επειδή το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων εξαρτάται και από την κατάλληλη στελέχωση, την αξιοκρατία και  τις δίκαιες κρίσεις των στελεχών.

Επειδή η εν πλω αποστρατεία Διοικητή διαρκούσης της επιχειρήσεως ΕΙΡΗΝΗ , χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί  κάποιο επιχειρησιακό πρόβλημα, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και προκαλεί αλγεινή εντύπωση τόσο στα  στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών συμμετεχουσών δυνάμεων. 

Επειδή πανομοιότυπα γεγονότα έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν και στους προηγούμενους Έλληνες  Διοικητές της Ευρωπαϊκής επιχείρησης ΕΙΡΗΝΗ  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1) Ποιοι οι λόγοι αποστρατείας του Διοικητή της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΕΙΡΗΝΗ» και μάλιστα εν πλω; Υπήρξαν ενδείξεις από την Ανωτέρα Διοίκηση περί πλημμελούς εκτέλεσης καθήκοντος ή  ακαταλληλότητας και εάν ναι βάσει ποιων εκθέσεων αξιολόγησης; 

2) Ελήφθησαν υπόψη οι συνέπειες αξιοπιστίας της ελληνικής συμμετοχής με μονάδα του Στόλου και  μάλιστα με Έλληνα Διοικητή, όταν πριν την λήξη της επιχείρησης τίθεται σε αποστρατεία ο Διοικητής; 

3) Κρίνει ορθή την εικόνα που δημιουργήθηκε στα πληρώματα και στους Κυβερνήτες των λοιπών  συμμετεχόντων στην επιχείρηση κρατών, όταν ο Διοικητής τους αποστρατεύεται μεσούσης της  επιχείρησης χωρίς αρνητική επιχειρησιακή αιτιολόγηση ή κάποιο αρνητικό συμβάν; 

4) Προτίθεται, ενόψει και της σκοπούμενης αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, να αναδιαμορφώσει και τον Νόμο 3883/2010 περί Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των  Ενόπλων Δυνάμεων και εάν ναι προς ποια κατεύθυνση; 

5) Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κρίσεις των στελεχών των Ενόπλων  Δυνάμεων θα γίνονται τουλάχιστον από τώρα και στο εξής με αξιοκρατικό και δίκαιο χαρακτήρα και με  βάσει τα στοιχεία των ατομικών τους φακέλων; 

Scroll to Top