Είναι θετική η Κυβέρνηση στην πρόταση διάνοιξης σήραγγας από την Κάρλα προς το Αιγαίο;

Στο Master Plan της Ολλανδικής Εταιρείας HVA, στην οποία ανέθεσε η κυβέρνηση τη μελέτη  ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Daniel και Elias το περασμένο  Φθινόπωρο και τέθηκε προς διαβούλευση από τις 13/03/2024 έως 29/03/2024, συμπεριλαμβάνονται  προτάσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και της ορθολογικής χρήσης του νερού.  Στην προτεινόμενη ιεράρχηση των δράσεων ως προς την προτεραιοποίηση των έργων, η έναρξη  κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων για την οχύρωση της Θεσσαλίας προβλέπεται μετά από τρία  τουλάχιστον χρόνια. 

Αντίστοιχα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπόνησε και αντιπροτείνει πρόταση, για την  αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας έναντι μελλοντικών κινδύνων ταυτόχρονα με τον  εξορθολογισμό της διαχείρισης του νερού, στην οποία περιλαμβάνεται η άμεση κατασκευή  αντιπλημμυρικών έργων προκειμένου να προστατευθεί η περιοχή από ανάλογα φαινόμενα στο άμεσο  μέλλον. Μέσα στις προτάσεις της συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα έργα άμεσης προστασίας για την  οχύρωση της περιοχής μέχρι την έναρξη του ερχόμενου φθινοπώρου αλλά και η κατασκευή σήραγγας απορροής από την Κάρλα προς το Αιγαίο, με τριετή χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου και  εκτιμώμενο κόστος σχεδόν 250 εκατομμύρια ευρώ.  

Το συνολικό κόστος της πρότασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέρχεται στα 2 δις ευρώ ενώ το  Ολλανδικό σχέδιο κοστολογείται στα 4 δις ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, το  σχέδιο της Ολλανδικής εταιρείας σε σχέση με της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκπονήθηκε από περίπου  35 άτομα χωρίς έξτρα αμοιβή, έχει ομοιότητες περίπου στο 90%. 

Επειδή η περιοχή της Θεσσαλίας αποδεδειγμένα κινδυνεύει από την αυξημένη συχνότητα των  ακραίων καιρικών φαινομένων όπως η κακοκαιρία DANIEL και Ιανός.  

Επειδή στην πρόταση της Ολλανδικής εταιρείας η ιεράρχηση των δράσεων και η  προτεραιοποίηση των έργων δεν εξασφαλίσουν την άμεση και ουσιαστική αντιπλημμυρική θωράκιση της  Θεσσαλίας. 

Επειδή η πρόταση της Ολλανδικής εταιρείας για τριετή εκπόνηση μελετών και κατόπιν την  υλοποίηση έργων μεταθέτει τον προγραμματισμό των αντιπλημμυρικών έργων για την περίοδο 2028  έως 2034. 

Επειδή ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και απαιτούνται ταχύτατες δράσεις για την οχύρωση της  περιοχής έναντι των πλημμυρικών φαινομένων. 

Επειδή η διάνοιξη σήραγγας από την Κάρλα προς το Αιγαίο, σύμφωνα με του Έλληνες  επιστήμονες, εξασφαλίζει μόνιμη θωράκιση της Θεσσαλίας από τα πλημμυρικά φαινόμενα με σεβασμό  στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Αποδέχεται την προτεινόμενη από την Ολλανδική Εταιρείας ιεράρχηση των δράσεων ως  προς την προτεραιοποίηση των έργων, τα οποία δεν εξασφαλίσουν την άμεση και ουσιαστική οχύρωση της Θεσσαλίας από πλημμυρικά φαινόμενα; 

2. Είναι θετική η Κυβέρνηση στην πρόταση διάνοιξης σήραγγας από την Κάρλα προς το Αιγαίο;

Scroll to Top