Ο αθέμιτος ανταγωνισμός εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, απειλεί την επιβίωση των Ελλήνων αγροτών

Οι κοινοτικές εισαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2023, βάσει της  Eurostat, εκτιμώνται να έχουν αυξηθεί κατά +32,9% σε όγκο σε σχέση με το 2022.  

Στη χώρα μας, που αποτελεί κύριο παραγωγό φρούτων και λαχανικών, το φαινόμενο αυτό έχει λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές  διαστάσεις, καθώς τον Μάρτιο του 2024 αυξήθηκαν κατά 36,96% οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα  του προηγούμενου έτους και σε επίπεδο α’ τρίμηνου του 2024 εκτιμάται ότι είναι αυξημένες κατά 27,13% σε σχέση με το αντίστοιχο  διάστημα 2023. 

Οι συνέπειες της εκρηκτικής αυτής αύξησης των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες στη χώρα μας, τείνουν  να γίνουν ολέθριες λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλείται από την έλλειψη υποχρέωσης των παραγωγών των  προμηθευτριών τρίτων χωρών για την τήρηση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων που ισχύουν για τους παραγωγούς της Ε.Ε. για  ζητήματα εργασιακά, περιβαλλοντικά και τήρησης των προδιαγραφών παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Εξαιτίας του αθέμιτου  ανταγωνισμού που δημιουργείται από το σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής των εισαγόμενων από τρίτες χώρες αγροτικών  προϊόντων έναντι των Ελληνικών, τα εγχώρια φρούτα και λαχανικά καταλήγουν να παραμένουν αδιάθετα ή ακόμα και ασυγκόμιστα στο χωράφι. 

Ενδεικτικό παράδειγμα των σοβαρών διαστάσεων που έχει λάβει το εν λόγω φαινόμενο αποτελεί η κατάσταση που  επικρατεί στους παραγωγούς πορτοκαλιών καθώς η παραγωγή τους παραμένει κυριολεκτικά στα «αζήτητα» και το εμπόριο τους έχει  «παγώσει» εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων εισαγωγών από την Αίγυπτο, σε τιμές πολύ χαμηλές που η εγχώρια παραγωγή αδυνατεί να ανταγωνιστεί. 

Επειδή η χώρα μας αδυνατεί να απορροφήσει την εγχώρια παραγωγή των αγροτικών προϊόντων και σε πολλά από αυτά εντοπίζονται προβλήματα στις εξαγωγές τους λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων και πολεμικών συρράξεων στις χώρες προορισμού τους. Επειδή στις προμηθεύτριες τρίτες χώρες η διαδικασία παραγωγής των αγροτικών προϊόντων δεν συμμορφώνεται με τους  εσωτερικούς κανονισμούς της ΕΕ και υπάρχει σημαντική απόκλιση στην τήρηση των υποχρεώσεων μεταξύ κοινοτικών και μη  κοινοτικών παραγωγών για τα εργασιακά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και τις προδιαγραφές παραγωγής των  προϊόντων. 

Επειδή επιβάλλεται η τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής και διάθεσης των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων.

Επειδή απαιτούνται αυστηροί έλεγχοι για την διαπίστωση της τήρησης των εμπορικών προδιαγραφών ποιότητας, της μη  ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων αλλά και αποφυγής των Ελληνοποιήσεων των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων.

Επειδή εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού τα εγχώρια αγροτικά προϊόντα παραμένουν απούλητα ή πωλούνται σε τιμές  κάτω του κόστους. 

Επειδή ο αθέμιτος ανταγωνισμός που κυριαρχεί απειλεί την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των  Ελλήνων παραγωγών. 

Επειδή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής απαιτούνται πρωτοβουλίες και  δράσεις εξωστρέφειας σε Κυβερνητικό επίπεδο. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία του εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών αγροτικών  προϊόντων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που έχει προκύψει από τις αθρόες και ανεξέλεγκτες εισαγωγές αγροτικών  προϊόντων από τρίτες χώρες; 

Scroll to Top