Αναίτια καθυστέρηση των αποσπάσεων για τους εκλεγμένους αστυνομικούς σε Ο.Τ.Α.

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος ,καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Προστασίας  του Πολίτη ως Αναφορά το με αρ.πρ. 301/23 -02.04.2024 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών  Υπαλλήλων Αθηνών σχετικά με τους εκλεγμένους αστυνομικούς σε Ο.Τ.Α. 

Σύμφωνα με το έγγραφο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δέχεται πολλά αιτιολογημένα παράπονα και διαμαρτυρίες αστυνομικών – μελών της Ένωσης Αθηνών «εξαι τίας του γεγονότος ότι καίτοι έχουν εκλεγεί ως περιφερειακοί – δημοτικοί – τοπικοί σύμβουλοι σε Περιφέρειες, Δήμους και Κοινότητες, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά τους από τις αρχές του έτους, εντούτοις, αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, ουδεμία απάντηση έχουν λάβει από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στα αιτήματα που έχουν υποβάλλει για να αποσπα σθούν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Περιφέρειας, του Δήμου ή της Κοινότητας όπου έχουν εκλεγεί.» 

Επισημαίνεται ότι το γεγονός ότι «οι αιτιάσεις των συναδέλφων αστυνομικών οι οποίοι έχουν αιτηθεί απόσπαση στον τόπο εκλογής τους είναι δίκαιες» και ζητείται «όπως η Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ εκδηλώσει έγκαιρα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.» 

Επισυνάπτεται η σχετική επιτολή. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση επί λυση και δρομολόγηση των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας.

Scroll to Top