Άμεση καταβολή της ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος σε όλους τους πληττόμενους βαμβακοπαραγωγούς

Σύμφωνα με την αριθ. 472/158760/25-5-2023 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ)  «Καθορισμός των απαιτήσεων για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στα πλαίσια  του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027» (Β’3523), η ελάχιστη  στρεμματική απόδοση, από το έτος 2023, ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (νομός) με  βάση τον μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε  Περιφερειακής Ενότητας, μειωμένο κατά 20%. Για το 2023 το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται  στα 73,398 €/στρέμμα επιλέξιμης έκτασης για βασική έκταση καλλιέργειας 2.500.000 στρεμμάτων ενώ για  το Νομό Λάρισας, σύμφωνα με τον πίνακα ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού, η ελάχιστη  στρεμματική απόδοση ανέρχεται στα 334 κιλά. 

Δεδομένης της σχεδόν ολοκληρωτικής καταστροφής της βαμβακοκαλλιέργειας στις περιοχές που  επλήγησαν από την κακοκαιρία DANIEL, με την υπ αρ 425/25-10-2023 αναφορά, αναδείξαμε και θέσαμε  το θέμα της μείωσης του ελαχίστου πλαφόν (ηρτημένης) συγκομιδής του βαμβακιού και την  κατάργηση του για τους πλημμυροπαθείς βαμβακοπαραγωγούς Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.  Στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου, αναφέρεται ότι «η περαιτέρω μείωση της ελάχιστης  στρεμματικής απόδοσης έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής  Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027 της χώρας. Παρά ταύτα, στα πλαίσια της 1ης τροποποίησης του ΣΣ ΚΑΠ,  η οποία έχει υποβληθεί προς διαβούλευση και έγκριση στην ΕΕ, ενσωματώθηκε πρόταση αλλαγής της  ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης, η οποία θα ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (νομός) με βάση  τον μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016- 2020 κάθε Περιφερειακής  Ενότητας, μειωμένο κατά 30%, αντί για 20%». 

Με βάση την ανωτέρω απόφαση στην Π..Ε. Λάρισας, οι βαμβακοκαλλιεργητές θα πρέπει να έχουν  παραδώσει τουλάχιστον 234 κιλά ανά στρέμμα,. προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι της ειδικής  στρεμματικής ενίσχυσης.

Παρόλο που από αυτό το πλαφόν εξαιρέθηκαν τα πλημμυρισμένα χωράφια με ζημιά 100% και θα  καταβληθεί κανονικά στους παραγωγούς το ποσό της ειδικής ενίσχυσης, αγνοήθηκαν εντελώς και δεν  λήφθηκε ανάλογη μέριμνα για τις περιπτώσεις όπου, λόγω αποδεδειγμένων ζημιών από την κακοκαιρία  DANIEL, δεν κατέστη δυνατή η ελάχιστη στρεμματική απόδοση των 234 κιλών βαμβακιού. Μάλιστα σε  αυτές τις περιπτώσεις, καταβλήθηκε στους παραγωγούς προκαταβολή αποζημίωσης 50 ευρώ ανά στρέμμα και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ με βάση τους μάρτυρες της  καλλιέργειας που υπήρχαν στα χωράφια ενώ η απόδοσή τους ήταν κατώτερη του ελάχιστου πλαφόν των  234 κιλών βαμβακιού. 

Επειδή όλες τις προηγούμενες χρονιές είχε ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο η πληρωμή  ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης στο βαμβάκι και φέτος που υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη  από ποτέ στους βαμβακοπαραγωγούς, καθυστερεί σημαντικά. 

Επειδή οι βαμβακοπαραγωγοί βρίσκονται στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου και  απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια για την προμήθεια εφοδίων και την πραγματοποίηση  καλλιεργητικών εργασιών.  

Επειδή οι πληττόμενοι βαμβακοπαραγωγοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στην κάλυψη των  απαιτούμενων εξόδων και η έλλειψη ρευστότητας τους εξαναγκάζει στη λήψη υψηλών εντόκων  χρηματοδοτήσεων. 

Επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός πληττομένων βαμβακοπαραγωγών που έχουν συγκομίσει  από 100 έως 200 κιλά ανά στρέμμα – πολύ λιγότερα από το προβλεπόμενο ελάχιστο πλαφόν των  234 κιλών για την καταβολή της ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης και κινδυνεύουν να μην τη λάβουν. 

Επειδή για να γίνει η πληρωμή απαιτείται η ολοκλήρωση των πορισμάτων ζημιάς από τον  ΕΛΓΑ, διαδικασία η οποία καθυστερεί, δεν υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της και  προκαλείται μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή της ενίσχυσης αλλά και σημαντική απώλεια της  ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης για πολλούς. 

Επειδή προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξασφάλιση της ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης  βάμβακος για όλους τους παραγωγούς που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από θεομηνίες, η  περαιτέρω μείωση της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης είναι μονόδρομος. 

Επειδή για να πληρωθούν όλοι οι βαμβακοπαραγωγοί στις περιοχές που επλήγησαν από  την θεομηνία λόγω ανωτέρας βίας έπρεπε να έχει ήδη προηγηθεί η κατάθεση σχετικού αιτήματος  της χώρας μας στην ΕΕ. 

Επειδή παρόλο που η εξασφάλιση της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης είναι καθοριστικής  σημασίας για την ύπαρξη και συνέχιση της βαμβακοκαλλιέργειας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες  κωλυσιεργούν και δεν διευκρινίζουν για το αν θα πληρωθούν την ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση όλοι  οι πληττόμενοι βαμβακοπαραγωγοί.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος σε όλους τους βαμβακοπαραγωγούς που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από θεομηνίες και έχουν στρεμματική απόδοση κατώτερη του ελαχίστου πλαφόν και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής της; 

Scroll to Top