Τοποθέτηση Εισαγγελέα Επόπτη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δράμας

Ι. Το Σωφρονιστικό Κατάστημα Δράμας έχει, εδώ και λίγους μήνες, αρχίσει να  λειτουργεί. Ήδη, έχει δεχτεί τις πρώτες δεκάδες κρατουμένων ενώ στους επόμενους  μήνες αναμένεται ο αριθμός τους να αυξηθεί, μέχρι να φθάσει την πλήρη χωρητικότητά  του, δηλ. τα εξακόσια (600) άτομα.  

Σε κάθε Σωφρονιστικό Κατάστημα ασκεί καθήκοντα επόπτη – δικαστικού λειτουργού  μέλος της τοπικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών ή Εφετών. Τα καθήκοντα αυτά  καθορίζονται στο άρθρο 85 του Σωφρ. Κώδικα και το άρθ. 567 επ. του Κώδικα Ποινικής  Δικονομίας, όπου μάλιστα ορίζεται ότι αυτός επισκέπτεται τουλάχιστον μία (1) φορά  την εβδομάδα τη φυλακή (παρ. 2). Μεταξύ των σημαντικών αρμοδιοτήτων του  Εισαγγελέα είναι να δέχεται σε ακρόαση τους κρατουμένους (άρθ. 7 του Εσωτ. Κανον.  Κ.Κ. τύπου Α΄ και Β – ΦΕΚ Β΄ 463/2003) αλλά και να διενεργεί πειθαρχική  προκαταρκτική έρευνα για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων των  Σωφρονιστικών Καταστημάτων (άρθ. 15 § 10 εδ. α΄ Ν. 2298/1995)  

ΙΙ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας ενώ παλαιότερα υπηρετούσαν τρεις (3)  εισαγγελικοί λειτουργοί, από το 2014 υπηρετούν μόνο δύο (2), ήτοι ένας Εισαγγελέας  και ένας Αντεισαγγελέας, καθώς η 3η θέση καταργήθηκε. Ωστόσο, τα πρόσθετα  καθήκοντα που περιγράφηκαν παραπάνω καθιστούν απολύτως επιτακτική την  ενίσχυση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας με ένα επιπλέον εισαγγελικό  λειτουργό. Αυτό προσωρινά μπορεί να γίνει με την απόσπαση κάποιου εισαγγελικού  λειτουργού και, στη συνέχεια, με την θεσμοθέτηση της τρίτης θέσης Εισαγγελικού  λειτουργού με την τοποθέτηση αντίστοιχης βαθμίδας εισαγγελικού λειτουργού.  

Επειδή η εύρυθμη λειτουργία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας απαιτεί την  άμεση ανάθεση σε Εισαγγελικό Λειτουργό τα καθήκοντα δικαστικού λειτουργού – επόπτη, κατά την κείμενη νομοθεσία. 

Επειδή είναι αναγκαία η προσθήκη στη δύναμη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας  ενός ακόμα εισαγγελικού λειτουργού λόγω αυξημένου έργου,  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1. Έχει υποβληθεί αίτημα ή ερώτημα προς στον Εισαγγελέα του Αρείου  Πάγου, και ακολούθως προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, για απόσπαση ενός Εισαγγελικού Λειτουργού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών  Δράμας; 

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να κινήσει τη διαδικασία για τη θεσμοθέτηση της  3ης θέσης Εισαγγελικού Λειτουργού στην Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Δράμας; 

Scroll to Top