Ομιλία μου επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σ/Ν Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα – Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Επίκαιρη ερώτηση προς τον ΥΠΑΑΤ για τον αφανισμό της κτηνοτροφίας στην ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αφανίζεται η κτηνοτροφία στη Θεσσαλία. Αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου και αναπροσαρμογή της ασφαλιζόμενης αξίας αυτού».

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών για τις πλημμύρες στην ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επίκαιρη ερώτηση μου προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Η οργή και ο θυμός για την έλλειψη θωράκισης της Θεσσαλίας με ευθύνη της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας πλημμυρίζει τους πολίτες».

Επίκαιρη ερώτηση προς τον ΥΠΑΑΤ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον πρωτογενή τομέα

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Η αδράνεια εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον πρωτογενή τομέα καθιερώνει ως “κανονικότητα” το φαινόμενο των ανοικτών τιμών των προϊόντων».

Επίκαιρη ερώτηση προς τον ΥΠΑΑΤ για την ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ της υπαίθρου

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Συστηματική άρνηση της Κυβέρνησης για ανάληψη και υλοποίηση πρωτοβουλιών καταπολέμησης του φαινόμενου της ερημοποίησης».

Επίκαιρη ερώτηση προς τον ΥΠΑΑΤ για ΟΣΔΕ και ΚΑΠ

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Κίνδυνος μη καταβολής των Κοινοτικών Ενισχύσεων στους αγρότες εξαιτίας μη έκδοσης εφαρμοστικών αποφάσεων της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής».

Scroll to Top