Θα αποκατασταθεί η αδικία της εξαίρεσης συνταξιούχων από το έκτακτο επίδομα των Χριστουγέννων λόγω των τεκμαρτών εισοδημάτων τους;

Τον περασμένο Νοέμβριο ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των  χαμηλοσυνταξιούχων με 250€ ενόψει των επερχόμενων τότε εορτών των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τις  ανακοινώσεις την έκτακτη οικονομική ενίσχυση επρόκειτο να λάβουν περίπου 800.000 χαμηλοσυνταξιούχοι  καθώς και 173.000 περίπου άτομα που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη, εκτιμώντας ότι το συνολικό κόστος της  οικονομικής αυτής ενίσχυσης θα ανερχόταν στα 210 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση αυτή γρήγορα μειώθηκε καθώς στον  προϋπολογισμό εγγράφηκαν τελικά 203 εκατ. € για την εν λόγω χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.  Στο τέλος Δεκεμβρίου το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250€ θα  αποδοθεί τελικά σε 634.027 συνταξιούχους και το τελικό κόστος θα προσεγγίσει τα 160 εκατ. €. Η απόρριψη  τελικά περίπου του 25% των αρχικά ανακοινωθέντων δικαιούχων προκλήθηκε από την παράλογη απόφαση να  ισχύσει ως κριτήριο το τεκμαρτό εισόδημα και όχι το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων. Με το τεκμαρτό  εισόδημα λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη εξαιρέθηκαν χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν ως σύνταξη από 170  έως 500 ευρώ και δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος.  

Η κατακραυγή που ακολούθησε από χιλιάδες συνταξιούχους που διαπίστωσαν ότι δεν έλαβαν την έκτακτη  οικονομική ενίσχυση που δικαιούνταν στη βάση των επίσημων ανακοινώσεων, προκάλεσε όχι την αλλαγή των  κριτηρίων χορήγησης αυτής της οικονομικής ενίσχυσης αλλά στην πρόσκληση των συνταξιούχων να  υποβάλλουν ενστάσεις που θα εξεταστούν κάποια στιγμή από τον ΕΦΚΑ. Δικαίωμα ένστασης δόθηκε για  ελάχιστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου ηλεκτρονικά, επαναλαμβάνοντας μάλιστα  ότι οι δικαιούχοι προκύπτουν στη βάση του φορολογητέου εισοδήματος, δηλαδή και του τεκμαρτού στις  περιπτώσεις που αυτό ξεπερνά το πραγματικό εισόδημα.  

Είναι προφανές ότι η πρόσκληση υποβολής ενστάσεων χωρίς καμία αλλαγή στα κριτήρια καθορισμού των  δικαιούχων, αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του κυνικού εμπαιγμού των συνταξιούχων από την κυβέρνηση και από  τον ίδιο τον πρωθυπουργό. 

ΕΠΕΙΔΗ παρά τις υποσχέσεις του πρωθυπουργού καταργήθηκε τελικά η 13η σύνταξη που είχε θεσπίσει η  κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 

ΕΠΕΙΔΗ η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Χριστουγέννων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός αφορούσε  τελικά πολύ λιγότερους χαμηλοσυνταξιούχους  

ΕΠΕΙΔΗ η χρήση του τεκμαρτού εισοδήματος ως κριτήριο καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των  Χριστουγέννων εξαιρεί άδικα χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους 

ΕΠΕΙΔΗ η πρόσκληση για υποβολή ενστάσεων χωρίς αλλαγή των κριτηρίων καθορισμού των δικαιούχων  συνεπάγεται ατελέσφορη ταλαιπωρία για χιλιάδες συνταξιούχους και καλλιέργεια ψεύτικων ελπίδων περί  λάθους υπολογισμού 

ΕΠΕΙΔΗ το κύμα ακρίβειας στερεί ακόμα και τα βασικά αγαθά από τους χαμηλοσυνταξιούχους των 170 – 500  € και θα έπρεπε να έχουν εισπράξει αυτό το υποτυπώδες σε σχέση με τη 13η σύνταξη της κυβέρνησης του  ΣΥΡΙΖΑ βοήθημα 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σε ποια βάση έγιναν οι αρχικές εκτιμήσεις των δικαιούχων όπως ανακοινώθηκαν από τον  πρωθυπουργό ή έστω όπως υπολογίστηκε το σχετικό κονδύλι των 203 εκατ. € που εγγράφηκε  στον προϋπολογισμό; 

2. Πότε αποφασίστηκε να ληφθεί υπόψη τελικά το φορολογητέο εισόδημα δηλαδή το τεκμαρτό για  τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που αυτό υπερβαίνει τα πραγματικά εισοδήματά τους;

3. Πόσοι είναι οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν τελικά ένσταση στα ελάχιστα χρονικά περιθώρια που  τέθηκαν και ποια η τύχη αυτών των ενστάσεων; 

4. Προτίθεται,έστω εκ των υστέρων, να θέσει ως κριτήριο καθορισμού των δικαιούχων της έκτακτης  οικονομικής ενίσχυσης των Χριστουγέννων του 2021 το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό  εισόδημα και να αποδώσει τελικά το επίδομα των 250€ στο σύνολο των χαμηλοσυνταξιούχων  που δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος; 

5. Σκοπεύει η κυβέρνηση να επαναφέρει άμεσα τη 13η σύνταξη που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του  ΣΥΡΙΖΑ;  

Scroll to Top