Εξακολουθούν τα σοβαρά ζητήματα με τη διαδικασία αποζημίωσης των σεισμοπλήκτων από την πλατφόρμα ΑΡΩΓΗ, αλλά και τους ελέγχους των κτιρίων από τα αρμόδια κλιμάκια

Σεισμοπαθείς του Νομού Ηρακλείου, κάτοικοι Δήμων, που κηρύχθηκαν σε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, μέσα  από την πλατφόρμα arogi.gov.gr και εμφανίζονταν δικαιούχοι αποζημίωσης  οικοσκευής και Στεγαστικής Συνδρομής, καταγγέλλουν ότι έως και σήμερα δεν έχει  πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δήλωσαν στην πλατφόρμα, ούτε καν  η αποζημίωση οικοσκευής, η οποία καταβλήθηκε σε πολλούς δικαιούχους. 

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει και τα ιδιαιτέρως ασαφή τυποποιημένα  ειδοποιητήρια που αποστέλλονται τις τελευταίες ημέρες στους σεισμοπλήκτους από  την ΑΑΔΕ, με τα οποία ενημερώνονται ότι υπάρχει κάποιο λάθος στην αίτησή τους και  γι’ αυτό δεν έχει προχωρήσει η πληρωμή, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω  διευκρινίσεις.  

Την ίδια στιγμή υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι έλεγχοι στα κτίρια από τα κλιμάκια  των μηχανικών δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα πολλοί σεισμόπληκτοι να μην  έχουν αποδεικτικό ελέγχου, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση για να λάβουν  αποζημίωση. 

Επειδή, είναι αυτονόητη η άμεση και επείγουσα ανάγκη αποζημίωσης  δικαιούχων, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις οικίες τους, με τους περισσότερους να έχουν αναγκαστεί να τις εγκαταλείψουν, λόγω ολικής  καταστροφής.  

Επειδή, η διαδικασία των ελέγχων από τα κλιμάκια των μηχανικών δεν έχει  ολοκληρωθεί. 

Επειδή, είναι ελάχιστος ο χρόνος που απομένει μέχρι τις 14/2/2022, οπότε και  κλείνει ξανά η πλατφόρμα της Αρωγής.  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Για ποιους λόγους υπάρχουν σεισμόπληκτοι που ενώ έχουν κάνει αίτηση  στην πλατφόρμα της Αρωγής, δεν έχουν ακόμα πληρωθεί; Σε ποιες  ενέργειες θα προβούν ώστε να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις  στους δικαιούχους; 

2. Σκοπεύουν να προχωρήσουν σε σαφή ενημέρωση, διευκρινίζοντας  συγκεκριμένα τα λάθη που έχουν γίνει στην αίτηση του εκάστοτε  δικαιούχου, προκειμένου να γίνουν από μέρους του τελευταίου, οι  απαραίτητες διορθώσεις για να προχωρήσει η πληρωμή του;  

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ελέγχων από τα  κλιμάκια των μηχανικών; 

4. Προτίθενται να παρατείνουν τη λειτουργία της πλατφόρμας έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τα κλιμάκια αλλά και για να μπορούν οι  δικαιούχοι να προβούν σε διορθώσεις όπου χρειαστεί; 

Scroll to Top