Ανησυχίες για νέα καθυστέρηση στην έκδοση της πρόσκλησης για το υπομέτρο της «δάσωσης» του ΠΑΑ

Το υπομέτρο 8.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) «στήριξη για  δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων» συνδυάζει την ενίσχυση του αγροτικού  εισοδήματος με οικολογικούς στόχους, όπως η επέκταση δασικών πόρων, η  ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας και η διατήρηση  της βιοποικιλότητας. Οι ολοένα και σοβαρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής  που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, σε συνδυασμό με το  σχετιζόμενο πρόβλημα των μεγάλων δασικών πυρκαγιών, καθιστούν τόσο  επιτακτική, όσο και αυτονόητη τη σπουδαιότητα μέτρων όπως αυτό της δάσωσης.  Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο στο πλαίσιο της νέας δασικής  στρατηγικής της και του υπέρτερου, στρατηγικού στόχου της Πράσινής Μετάβασης  να φυτευτούν τρία δισεκατομμύρια δέντρα μέχρι το 2030 σε όλη την Ευρώπη. Οι  αναμενόμενες ωφέλειες του υπομέτρου της δάσωσης διευρύνονται αν ληφθεί  υπόψη ότι στους επιλέξιμους δικαιούχους περιλαμβάνονται όχι μόνο παραγωγοί ή  άλλοι ιδιώτες, αλλά και διαχειριστές δημόσιων εκτάσεων, όπως Δήμοι και  Περιφέρειες.  

Επιπροσθέτως, το υπομέτρο αυτό αποτέλεσε μια από τις λίγες πολιτικές που  λάμβαναν υπόψη τους έμπρακτα την αρχή της νησιωτικότητας: επί διακυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ το 2017 επιτεύχθηκε η μείωση της ελάχιστης επιλέξιμης έκτασης για  δάσωση από 5 στρέμματα σε 2 στρέμματα για τα νησιά του Αιγαίου, κάτι που  απαντούσε στις ειδικές ανάγκες των νησιωτών παραγωγών (όπως των  μαστιχοκαλλιεργητών) και των νησιών εν γένει. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η επιλογή της κυβέρνησης να ματαιώσει την  υλοποίηση του μέτρου – όπως ενημέρωνε στις 23-11-2020 ο Υπουργός Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχαν καταθέσει  από τις 7-2-2020 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ήταν αποκαρδιωτική, καθώς είχε έναν  ξεκάθαρα αντιοικολογικό και αντιπαραγωγικό χαρακτήρα. Η ίδια η απάντηση του  Υπουργού, δε, πρόδιδε ξεκάθαρα σοβαρότατες διαχειριστικές ανεπάρκειες και  προβληματικό συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων, καθώς εμμέσως πλην σαφώς  η ματαίωση αυτή αποδιδόταν στην αδυναμία υπηρεσιών του Υπουργείου  Περιβάλλοντος, οι οποίες είχαν αναλάβει καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα  Διαχείρισης (ΕΦΔ) του υπομέτρου. Πιθανώς, λόγω και των εντονότατων αντιδράσεων που προκάλεσε αυτή η απόφαση, μεταξύ άλλων και από την Ένωση  Μαστιχοπαραγωγών Χίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, το ΥΠΑΑΤ έκανε  γνωστό πριν λίγους μήνες ότι το υπομέτρο της δάσωσης θα είναι μεταξύ αυτών  που θα προκηρυχθούν κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022 του ΠΑΑ. 

Πρόσφατα, στις 17-1-2022, κατά τη συζήτηση σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης του  βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο κ. Υφυπουργός Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβεβαίωσε μεν την επανένταξη του υπομέτρου της  δάσωσης, με προϋπολογισμό 89 εκατομμύρια, καθώς και τη διατήρηση της ειδικής  πρόβλεψης περί ελάχιστης επιλέξιμης έκτασης για τα νησιά, όμως απέφυγε να  προσδιορίσει την ημερομηνία προκήρυξής του, παραπέμποντας επ’ αυτού στην  αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει  οριστεί μεταξύ των ΕΦΔ.  

Υπενθυμίζεται πως η ΚΥΑ που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 2597/Β΄/3-7-2018 (η οποία  αντικατέστησε προηγούμενη ΚΥΑ που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 2380/Β΄/12-7-2017)  προβλέπει πως η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι Διευθύνσεις Συντονισμού και  Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών  Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αναλαμβάνουν ως Ενδιάμεσοι  Φορείς Διαχείρισης για μια σειρά από «δασικά» υπομέτρα του ΠΑΑ, μεταξύ των  οποίων και αυτό της δάσωσης. Πάντως, όπως προβλέπεται ρητά από την εν λόγω  ΚΥΑ (άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2) για την έκδοση της πρόσκλησης των  υπομέτρων αυτών αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η αποφυγή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προσδιορίσει  έστω προσεγγιστικά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για το υπομέτρο  της δάσωσης, σε συνδυασμό με την παλαιότερη τεράστια καθυστέρηση και εν γένει  αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην  προετοιμασία της πρόσκλησης αυτής έχει δημιουργήσει ήδη σοβαρές ανησυχίες  για το πότε – ή ακόμα και για το εάν – θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση αυτή. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία έκδοσης της  πρόσκλησης για το υπομέτρο 8.1 του ΠΑΑ που αφορά τη «δάσωση»  από την αποκλειστικά αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού  Περιβάλλοντος; Παρατηρούνται προβλήματα ή καθυστερήσεις στην  προετοιμασία αυτή; 

2. Πότε ακριβώς θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση για το υπομέτρο της  δάσωσης; 

3. Επιβεβαιώνεται από πλευράς του Υπουργείου του ο  προϋπολογισμός του υπομέτρου αυτού, καθώς και η διατήρηση της  πρόβλεψης για μικρότερη ελάχιστη επιλέξιμη έκταση (2 αντί 5  στρεμμάτων) για τα νησιά; 

Scroll to Top