Εισαγωγικές εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η  εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) που ιδρύθηκε το 1983 και έχει ως αποστολή της την  εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών με σύγχρονη  διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση υψηλών θέσεων του δημόσιου τομέα. 

Σήμερα, περίπου 2.500 απόφοιτοι της Σχολής υπηρετούν ήδη σε όλο το φάσμα  της δημόσιας διοίκησης και σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων οργανικών  μονάδων του Δημοσίου ενώ οι επιτυχώς αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.  λαμβάνουν αυξημένη μοριοδότηση. 

Τα παραπάνω πιστοποιούν ότι το επίπεδο σπουδών αλλά και η διαδικασία  επιλογής των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αποτελούν σημαντικές παραμέτρους  στην προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου  τομέα 

Με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο (Ν.4807/20210) το υπουργείο  Εσωτερικών, τον Ιούνιο του 2021 άλλαξε αιφνίδια μέσα στο καλοκαίρι τον  τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού με προσθήκη μαθημάτων και αύξηση της  βάσης εισαγωγής. Οι αλλαγές ίσχυσαν από τον 28ο διαγωνισμό που η πρώτη  του φάση διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2021 και όχι από τον επόμενο  διαγωνισμό, όπως είθισται σε τέτοιες αλλαγές και παρά το γεγονός ότι η ίδια η  Ένωση Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ ζήτησε την εφαρμογή των αλλαγών από τον  29ο διαγωνισμό με δεδομένο ότι οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν ενώ οι  υποψήφιοι ήδη από καιρό προετοιμάζονταν από καιρό. Τελικά αντί για 320  άτομα που προβλεπόταν να περάσουν στο β στάδιο του διαγωνισμού, υπήρξαν  μονο 270 επιτυχόντες κατά την πρώτη φάση εξαιτίας κυρίως της ανόδου της  βάσης από 25 σε 30, με άριστα το 50.

Όπως προκύπτει, όμως, από ομαδική επιστολή που δημοσιεύτηκε σε έντυπα  και ηλεκτρονικά μέσα και η δεύτερη φάση του διαγωνισμού που διεξήχθη στα  τέλη Ιανουαρίου 2022 επιφύλασσε δυσάρεστες εκπλήξεις για πολλούς από  τους συμμετέχοντες. 

Συγκεκριμένα, στην επιστολή, διατυπώνονται κατηγορίες  για φωνές, ειρωνείες και «bullying» από εξεταστές προς ορισμένους  υποψηφίους, μπροστά στους υπόλοιπους, για προφορικές ερωτήσεις άνισης  δυσκολίας (για κάποιους υποψηφίους παιδαριώδεις ερωτήσεις, ενώ σε άλλους  ερωτήματα επιπέδου αποφοίτων και όχι υποψηφίων), απουσία  πρακτικών ώστε να τεκμαίρεται ότι τηρείται αρχή διατύπωσης ερωτημάτων  αναλογικής δυσκολίας και αξίας, ερωτήματα οριακά εκτός ύλης, πρόχειρα και  ασαφώς διατυπωμένο θέμα στην γραπτή εξέταση Αγγλικής  γλώσσας, αιφνιδιασμός-έμμεσος αποκλεισμός για υποψηφίους από την  επαρχία ή/και εργαζόμενους, με ανακοίνωση ημερομηνίας διεξαγωγής του  διαγωνισμού μόλις 4 ημέρες πριν την εξέταση, αποκλεισμός νοσούντων από  τη διαδικασία εξετάσεων (αν κάποιος νοσούσε αποκλειόταν της διαδικασίας). 

Επειδή ο χαρακτήρας της λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα συναρτάται άμεσα  με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και καμία  ουσιαστική μεταβολή δεν μπορεί να επέλθει στην πράξη χωρίς το κατάλληλο  ανθρώπινο δυναμικό. 

Επειδή οι υποψήφιοι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. προορίζονται να  στελεχώσουν καίριες θέσεις στη δημόσια διοίκηση. 

Επειδή οι υποψήφιοι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., διαθέτοντας υψηλά  προσόντα και έχοντας κάνει μεγάλη προετοιμασία, καλούνται να διαγωνιστούν  σε διαδικασίες που δεν επιτρέπεται να μην διεξάγονται με το πλέον διαφανή,  αμερόληπτο, αξιοκρατικό τρόπο. 

Επειδή οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με τη  δεύτερη φάση του διαγωνισμού υποψηφίων για την είσοδο τους  στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. είναι σοβαρές και πλήττουν την αξιοπιστία του διαγωνισμού. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Έχει λάβει υπόψη του τις καταγγελίες που δημόσια κατατέθηκαν  αναφορικά με δυσλειτουργίες κατά τη διεξαγωγή του  28ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.; Προτίθεται να  διερευνήσει τις καταγγελίες αυτές που θέτουν υπό αμφισβήτηση  τον αμερόληπτο χαρακτήρα του διαγωνισμού; 

2. Προτίθεται να επαναφέρει ως βάση του διαγωνισμού το 25 με  άριστα το 50, καθώς η ατεκμηρίωτη άνοδος της βάσης οδήγησε σε  μειωμένο αριθμό επιτυχόντων στην πρώτη φάση του διαγωνισμού  (270 αντί των 320 που προβλεπόταν); 

3. Προτίθεται να μεριμνήσει ώστε η Επιτροπή Εξετάσεων των  εισαγωγικών διαγωνισμών στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. να τηρεί  υποχρεωτικώς πρακτικά προφορικών εξετάσεων ώστε να  τεκμαίρεται ότι τηρείται η αρχή διατύπωσης ερωτημάτων αναλογικής δυσκολίας και αξίας και ότι τα ερωτήματα είναι εντός  ύλης, σαφώς διατυπωμένα; 

Scroll to Top