Συνεχίζεται η απαξίωση του Γ.Ν. Λιβαδειάς με “φωτογραφικές” μετακινήσεις ιατρών που υπονομεύουν τη λειτουργία του

Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση υγειονομικής μονάδας της περιφέρειας που καλείται να ανταπεξέλθει στις  αυξημένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, λειτουργώντας με σοβαρές ελλείψεις  σε υγειονομικό προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι η σημασία του  Γ.Ν. Λιβαδειάς είναι υπερ-τοπική και αφορά ολόκληρη την ανατολική Στερεά  Ελλάδα, καθώς αποτελεί το βασικό Νοσοκομείο αναφοράς όχι μόνο για την  Βοιωτία, αλλά και για περιοχές της ανατολικής Φωκίδας και της νότιας  Φθιώτιδας. Σύμφωνα με το οργανόγραμμά του, διαθέτει 120 ανεπτυγμένες  κλίνες, 60 οργανικές θέσεις μόνιμων ιατρών, εντατικό πρόγραμμα  χειρουργείων, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Τμήμα Αιμοδοσίας, πτέρυγα COVID 19, ενώ εφημερεύει καθημερινά. 

Ωστόσο, τα λειτουργικά προβλήματα του Γ.Ν. Λιβαδειάς, τα οποία έχουμε  αναδείξει με σειρά παρεμβάσεων και Μέσων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,  συνεχίζονται και μάλιστα μεγεθύνονται σε πολλά Τμήματα του Νοσοκομείου,  λόγω της υποστελέχωσης σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες.  

Καταρχάς, συνεχίζονται τα προβλήματα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του  Νοσοκομείου. Με Αναφορά1 που είχαμε καταθέσει στις 8/2/2022 αναδείξαμε το  σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα που προκάλεσαν στο Νοσοκομείο οι αξιώσεις  της 5ης ΥΠΕ για εκ περιτροπής μετακινήσεις τριών νεφρολόγων του  Νοσοκομείου Λιβαδειάς στο Νοσοκομείο της Άμφισσας, με αποτέλεσμα να  μένει αποδεκατισμένο το μοναδικό νεφρολογικό τμήμα της Βοιωτίας. Μάλιστα,  την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μετακίνηση νεφρολόγου από το Νοσοκομείο  της πόλης εξέφρασε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων, με σχετικό ψήφισμα2 που εξέδωσε ομόφωνα.  

Επίσης, προβλήματα εντοπίζονται και στο Παιδιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου,  με μείωση κλινών, αλλά και διακοπή των εφημεριών, λόγω των καθημερινών μετακινήσεων των παιδιάτρων. Ενδεικτικό της κατάστασης αυτής, είναι ότι τον  περασμένο μήνα, για να καλυφθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της  Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας, αποφασίστηκε από την 5η ΥΠΕ η άμεση  μετακίνηση Επιμελητή Α΄ Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Λιβαδειάς3.  

Επιπλέον, στο Ακτινολογικό Εργαστήριο εξακολουθεί να εντοπίζεται επικίνδυνο  κενό, αφού λειτουργεί πλέον μόνο με έναν ιατρό ακτινολόγο, λόγω  συνταξιοδότησης του δεύτερου ακτινολόγου του Νοσοκομείου. Όπως  επισημάναμε στην Αναφορά4 που καταθέσαμε στις 17/6/2022, το Υπουργείο  Υγείας ευθύνεται εξολοκλήρου για το επικίνδυνο κενό που δημιουργήθηκε,  αφού ενώ τον Δεκέμβριο του 2021 έδωσε, λόγω των έκτακτων και αυξημένων  αναγκών, εξάμηνη παράταση στον ακτινολόγο που επρόκειτο να  συνταξιοδοτηθεί, στη συνέχεια αρνήθηκε να εφαρμόσει την ίδια ρύθμιση. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ο αξονικός και ο  μαγνητικός τομογράφος του Νοσοκομείου, και οι ασθενείς να παραπέμπονται  στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.  

Πλέον, όμως, κινδυνεύει με απαξίωση και η Χειρουργική Κλινική του  Νοσοκομείου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και ρεπορτάζ σε τοπικά μέσα5, με  απόφαση της 5ης ΥΠΕ, κατόπιν συνεννόησης με την 1η ΥΠΕ, μία γενική χειρουργός, εκ των πέντε γενικών χειρουργών του Γ.Ν. Λιβαδειάς, μετακινείται  πλέον σε Νοσοκομείο της Αθήνας («Η Παμμακάριστος»). Το σχετικό αίτημα  εκκρεμούσε από τον Νοέμβριο του 2021, και μολονότι είχε αρχικά απορριφθεί,  τελικώς εγκρίθηκε από την ΥΠΕ. Η μετακίνηση αυτή που είναι καταρχάς  τρίμηνη, είναι πολύ πιθανό να μετατραπεί σε επ’ αόριστον, αφήνοντας μόνιμο  κενό στο Νοσοκομείο της Λιβαδειάς, αφού δεν θα είναι δυνατό να «ανοίξει»  θέση που θα καλυφθεί με πρόσληψη άλλου χειρουργού.  

Τέλος, συνεχίζεται η ομηρία των Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)  στους τομείς καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης του Γ.Ν. Λιβαδειάς. Οι  συμβάσεις τους έχουν λάβει παράταση μέχρι τις 30/9/2022, και όχι μέχρι το  τέλος του έτους, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαγωνισμών για  ανάληψη των τομέων αυτών από εργολαβικά συνεργεία, όπως αποφάσισε η  Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι η οικονομοτεχνική μελέτη έχει αποδείξει ότι η  επιστροφή των εργολάβων θα κοστίσει στο Δημόσιο πολύ περισσότερο από  τους ΣΟΧ6.  

Επομένως: 

Επειδή η δραματική υγειονομική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία που  διέρχεται η χώρα επιβάλλει την ενίσχυση των μονάδων υγείας με προσωπικό,  εξοπλισμό και υποδομές, καθώς και την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα  τους. 

Επειδή η Κυβέρνηση συνεχίζει συστηματικά την προσπάθεια απαξίωσης και  διάλυσης του ΕΣΥ, αλλά και άλωσής του από ιδιωτικά συμφέροντα, μέσω ΣΔΙΤ  και άλλων μεθοδεύσεων. 

Επειδή τα κενά σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες στο Γ.Ν. Λιβαδειάς εγκυμονούν  σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες, και ενδέχεται να αποβούν μοιραία στην  περίπτωση αντιμετώπισης οξέων και επειγόντων περιστατικών. 

Επειδή από τις σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες, που το ίδιο το Υπουργείο  Υγείας έχει ζητήσει από τα Νοσοκομεία, αποδεικνύεται ότι το δημοσιονομικό  κόστος για την απασχόληση εργαζομένων με ατομικές συμβάσεις στους εν  λόγω τομείς είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που απαιτείται για την  ανάθεση των υπηρεσιών σε εργολαβικά συνεργεία. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

1) Προτίθεται να μεριμνήσει επιτέλους για την κάλυψη της κενής θέσης  ακτινολόγου στο Γ.Ν. Λιβαδειάς; Γιατί δεν προχωρά στην κάλυψη της  θέσης ακόμη και με την αποστολή «εντέλλεσθε», όπως ακριβώς κάνει για  την μετακίνηση ιατρών από το Νοσοκομείο της Λιβαδειάς σε άλλα;  

2) Σκοπεύει να ανανεώσει την σύμβαση εργασίας των ΣΟΧ στους τομείς  καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης του Γ.Ν. Λιβαδειάς, αλλά και να λάβει  υπόψη του την οικονομοτεχνική μελέτη που αποδεικνύει ότι το κόστος  των συμβασιούχων εργαζομένων είναι πολύ μικρότερο από το κόστος  των εργολάβων;  

3) Με ποιο τρόπο θα καλυφθεί το κενό που δημιουργείται στην  Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν. Λιβαδειάς από τη μετακίνηση γενικής  χειρουργού σε Νοσοκομείο της Αττικής; Γιατί δεν εξετάζεται η λύση της παραίτησης της εν λόγω ιατρού από τη συγκεκριμένη θέση, ώστε να  μπορεί αυτή να καλυφθεί μέσω προκήρυξης από άλλο ιατρό;

Scroll to Top