Προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων και my Data

Το Υπουργείο σας έχει ανακοινώσει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των  φορολογικών δηλώσεων την 29ηΙουλίου. Ωστόσο, δεκάδες ενώσεις  Φοροτεχνικών-Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών από όλη την Ελλάδα, με  ανακοινώσεις τους, ζητούν τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας, στις 30  Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις  αυξημένες υποχρεώσεις τους. 

Οι φορολογικές δηλώσεις, μπορεί να είναι ανοιχτές για υποβολή από τα τέλη  Μαρτίου, αλλά στο ενδιάμεσο, έχουν προκύψει δεκάδες νέες υποχρεώσεις  (επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας, fuel pass, power pass,  αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών κ.α.) που ενώ δεν είναι υποχρέωση του  λογιστή, αρκετοί πολίτες που δεν είναι σε θέση να κάνουν μόνοι τους τις  δηλώσεις αυτές στρέφονται στους λογιστές τους.  

Ταυτόχρονα, η πρώτη χρονιά πιλοτικής μεν, υποχρεωτικής δε, εφαρμογής των  myDATA, ενώ είναι σε εξέλιξη ακόμα η πανδημία, βρήκε όχι μόνο το σύνολο  του επιχειρηματικού κόσμου απροετοίμαστο αλλά και την ίδια την διοίκηση, με  αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί αναπότρεπτες καθυστερήσεις, ενώ είναι  βέβαιο ότι θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος στο άμεσο μέλλον για διορθώσεις. 

Ενώ, λοιπόν, από τον Απρίλιο διανύουμε περίοδο προετοιμασίας, ελέγχου, ολοκλήρωσης και υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, διαπιστώνεται ότι η πραγματοποίηση της διαδικασίας προχωράει με αργούς ρυθμούς και με αρκετά προβλήματα, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Και αυτό, όχι με ευθύνη των Φοροτεχνικών-Λογιστών, αλλά λόγω εξωτερικών παραγόντων.  Καθυστερημένες αποφάσεις που δίνουν οδηγίες, ερμηνευτικές εγκύκλιοι,  πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενες ως προς το περιεχόμενο μεταξύ τους και  πολλές τρέχουσες υποχρεώσεις όπως και άλλες έκτακτες με χαρακτηριστικές την εφαρμογή των MyData, διάφορες πλατφόρμες για επιδόματα, καθώς και αλλαγές σε εργασιακά θέματα, όπως η υποχρεωτικότητα της Σ.Σ.Ε  Επισιτιστικών επιχειρήσεων, δημιουργούν σημαντικές καθυστερήσεις. 

Τέλος, η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού που παρατηρείται  το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, επηρεάζει τη λειτουργία των  φοροτεχνικών-λογιστικών γραφείων, καθώς οι εργαζόμενοι σε αυτά έρχονται  σε επαφή καθημερινά με πλήθος κόσμου και αρκετοί είναι αυτοί που νοσούν.  Έτσι, αρκετά γραφεία αναγκάζονται να παραμείνουν κλειστά για ημέρες ή και  εβδομάδες, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις  τους. 

Και μπορεί με το άρθρο 93 του Ν. 4764/2020 να έχει προβλεφθεί η δυνατότητα  παράτασης υποβολής των πάσης φύσης φορολογικών και ασφαλιστικών  δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του Λογιστή  – Φοροτεχνικού όμως, ακόμη και αυτή η ελλιπής διάταξη, δεν εφαρμόζεται στην  πράξη, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμα σχετική ΚΥΑ. 

Όλα αυτά αθροίζονται στο ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμα των λογιστικών  γραφείων και κάθε μία νέα υποχρέωση μπορεί να πάει πίσω τον  προγραμματισμό ημέρες, ακόμα και εβδομάδες. 

Επειδή οι Φοροτέχνες-Λογιστές από την αρχή της πανδημίας έχουν επωμισθεί  ένα μεγάλο μέρος διεκπεραίωσης των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών  συνεπειών της πανδημίας, στην οικονομία και την κοινωνία 

Επειδή οι Φοροτέχνες-Λογιστές έχουν επωμισθεί ένα μεγάλο μέρος της  ψηφιοποίησης και της ψηφιακής μετάβασης του κράτους 

Επειδή μια σειρά από παράλληλες και έκτακτες διαδικασίες που τρέχουν αυτήν  την περίοδο αθροίζονται στο ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμα των λογιστικών  γραφείων και κάθε μία νέα υποχρέωση μπορεί να πάει πίσω τον  προγραμματισμό ημέρες, ακόμα και εβδομάδες 

Επειδή η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα μας το  τελευταίο διάστημα επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των Φοροτεχνικών Λογιστικών γραφείων 

Επειδή η διαδικασία προετοιμασίας, ελέγχου, ολοκλήρωσης και υποβολής των  φορολογικών δηλώσεων προχωράει με αργούς ρυθμούς 

Επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμη ΚΥΑ προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 93  του Ν. 4764/2020  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Θα ανακοινώσει τη μεταφορά για τις 30 Σεπτεμβρίου της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των φορολογικών  δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, όπως με  ανακοινώσεις και επιστολές τους ζητούν δεκάδες ενώσεις  Φοροτεχνικών-Λογιστών από όλη την Ελλάδα;

2. Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να εκδοθεί η  απαραίτητη ΚΥΑ για την εφαρμογή του άρθρου 93 του ν. 4764/2020; 

Scroll to Top