Ανάγκη άμεσης αξιοποίησης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ), που βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας

Πρόσφατα, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την συμπλήρωση  δύο χρόνων δράσεων των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ), τόσο ο  Πρόεδρος του ΕΟΔΥ όσο και ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσαν ότι όλες οι  κινητές ομάδες θα συνδεθούν με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ωστόσο, τα Κέντρα Υγείας τα τελευταία χρόνια στελεχώνονται αποκλειστικά και μόνο με  άτομα που προέρχονται από το Λοιπό Επικουρικό προσωπικό με συμβάσεις  ορισμένου χρόνου. Οι εργαζόμενοι όμως στις Κ.ΟΜ.Υ δεν ανήκουν σε αυτή την  κατηγορία εργαζομένων, καθώς προβλέφθηκε η πρόσληψή τους για την  αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης, όπως η πανδημία. 

Σήμερα οι εργαζόμενοι στις Κ.ΟΜ.Υ ανέρχονται πάνω από 1200 σε όλη  την Ελλάδα και παρέχουν υπηρεσίες στην πρώτη γραμμή, σε άτομα με  αναπηρία, Μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με ανήλικα τέκνα, πολύτεκνους και  άλλες ευπαθείς ομάδες. 

Επειδή σύμφωνα με την με αριθ. Τροπολογία 1353/210/29.6.2022, που  ενσωματώθηκε στο νόμο 4950/2022 με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας  υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» επανακαθορίζεται και διευρύνεται έργο  των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) ως μονάδων ολοκληρωμένης παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εξειδικεύονται εκ νέου οι ειδικότητες και οι  κλάδοι των επαγγελματιών υγείας και λοιπού προσωπικού που τις  στελεχώνουν.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός  

1. Η συγκρότηση των νέων Κ.ΟΜ.Υ, με φιλοσοφία επικουρικού, θα  αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα από το ήδη υπάρχων  πρόγραμμα με ΟΠΣ 5061257 (αριθμός προγράμματος) και αν ναι τι  θα απογίνει το ήδη υπάρχων προσωπικό που δύο χρόνια τώρα  ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας  δουλεύοντας σε αντίξοες συνθήκες; 

2. Για το υπάρχον προσωπικό Κ.ΟΜ.Υ θα υπάρξει ειδική  μοριοδότηση ? 

3. Με βάση την τροπολογία όσον αφορά την ειδικότητα ΠΕ  Διοικητικού γιατί ζητούνται μόνο πτυχία ΠΕ Διοικητικού  Οικονομικού στις Κ.ΟΜ.Υ όταν για το επικουρικό προσωπικό γίνονται αποδεκτά όλα τα πτυχία ΠΕ? 

4. Υπάρχει περίπτωση να αποκλειστούν ειδικότητες με βάση την  εκπαιδευτική βαθμίδα; 

5. Γιατί αποκλείονται οι ειδικότητες των ΔΕ Νοσηλευτών, ΔΕ  Παρασκευαστών και ΔΕ ΒΙΒΕ και ΠΕ Βιολόγων ? 

6. Τέλος πότε θα κατανεμηθούν σε μοριακά εργαστήρια οι  εργαζόμενοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, που προσλήφθηκαν το 2021 όπως και άλλες ειδικότητες (οδηγοί, νοσηλευτές,  παρασκευαστές ΠΕ νοσηλευτές κτλ.) με αυτή την πρόβλεψη;

Scroll to Top