Επιχειρήσεις και επαγγελματίες αδυνατούν να καταβάλλουν τις οφειλές για τις επιστρεπτέες προκαταβολές – Η Κυβέρνηση να τις μετατρέψει σε μη επιστρεπτέες

Ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την ΕΛΣΤΑΤ μια ακόμα  εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού, που έφτασε στο 12,1% για τον Ιούνιο  2022. Η Ελλάδα καταγράφει πλέον ιστορικό 29ετίας, ενώ για έναν ακόμη μήνα διατηρεί τον υψηλότερο πληθωρισμό στη Δυτική Ευρώπη. 

Οι αυξήσεις σε ενεργειακό κόστος, πρώτες ύλες και καύσιμα, ο αποκλεισμός  της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό  και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, δημιουργούν το εκρηκτικό πλαίσιο μέσα  στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ήδη επιβαρυμένες από τις  πολλαπλές κρίσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Μέσα σε αυτή την συγκυρία, η Κυβέρνηση αποφάσισε τις προηγούμενες  μέρες να αναρτήσει τα εκκαθαριστικά των οφειλών των επιχειρήσεων από την  επιστρεπτέα προκαταβολή, την οποία είχαν λάβει την περίοδο της πανδημίας.  Συνολικά βεβαιώθηκαν οφειλές σε πάνω από 600.000 επιχειρήσεις και  επαγγελματίες. Μάλιστα τις ίδιες μέρες, στα τέλη Ιουλίου, οι επιχειρήσεις  καλούνται να πληρώσουν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Η έλλειψη  ρευστότητας πολλών επιχειρήσεων είναι ήδη δραματική, καθώς δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν ακόμα και σε πάγιες λειτουργικές  ανάγκες. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το 48% των μικρών  και πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιμετώπιζαν πρόβλημα ρευστότητας ήδη  από το Β’ Εξάμηνο του 2021, ενώ το 21,4% δεν έχει καθόλου ταμειακά  διαθέσιμα. Επιπλέον, 47,3% έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ή  ιδιώτες. 

Τόσο η αντιπολίτευση όσο και μια σειρά επιμελητηρίων και εμπορικών  φορέων έχουν ζητήσει επανειλημμένα την μετατροπή της επιστρεπτέας  προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα, προκειμένου να μπορέσουν να  ορθοποδήσουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες από τις συνεχείς κρίσεις. 

Επιπλέον, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις, η Κυβέρνηση δεν κατάφερε όλο το διάστημα της πανδημίας αλλά και μέχρι σήμερα με τις πληθωριστικές  τάσεις να πιέζουν τις επιχειρήσεις, να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο  προστασίας των επιχειρήσεων, το οποίο θα περιλάμβανε μεταξύ άλλων την  ουσιαστική ενίσχυση αυτών αλλά και το «κούρεμα» του χρέους που  δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία. 

Επειδή, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν τις οδυνηρές  επιπτώσεις από την έκρηξη του πληθωρισμού 

Επειδή, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών  αντιμετωπίζουν εκρηκτικό πρόβλημα ρευστότητας 

Επειδή, η Κυβέρνηση έχει περιοριστεί μέχρι σήμερα σε αποσπασματικά και  αναποτελεσματικά μέτρα στήριξης 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί, 

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να μετατρέψει σε μη επιστρεπτέα την  επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβαν πάνω από 600.000  επιχειρήσεις και καλούνται να αποπληρώσουν σταδιακά από τα  τέλη Ιουλίου; 

2. Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να  αποφευχθεί η οικονομική εξόντωση επιχειρήσεων και  επαγγελματιών από τις συνεχείς κρίσεις τις οποίες καλούνται να  αντιμετωπίσουν; 

Scroll to Top