Ανάγκη στήριξης και αναβάθμισης των ΚΕΠ

Η ίδρυση των ΚΕΠ αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της  Δημόσιας Διοίκησης. Ο θεσμός αγκαλιάστηκε από την Ελληνική κοινωνία και  τα ΚΕΠ αποτυπώθηκαν στη συνείδηση των πολιτών ως μια επιτυχημένη προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών, μείωσης της γραφειοκρατίας και  βελτίωσης των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών. 

Σήμερα 20 χρόνια μετά την ίδρυσή τους τα ΚΕΠ βρίσκονται σε οριακό σημείο.  Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι σε σχετικά υπομνήματά τους υπάρχουν  σοβαρά προβλήματα που αφορούν: 

⮚ Στη στελέχωση των υπηρεσιών. Ήδη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε εγκρίνει  και δρομολογήσει από το 2018 μόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ (παρά τα  στενά δημοσιονομικά περιθώρια και τους περιορισμούς των  προσλήψεων) τις οποίες η κυβέρνηση της ΝΔ καθυστέρησε  αδικαιολόγητα με αποτέλεσμα η διαδικασία να μην έχει ολοκληρωθεί  ακόμη. Στο μεταξύ οι ανάγκες έχουν αυξηθεί δραματικά καθώς αρκετοί υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει, ενώ νέες διαδικασίες εντάσσονται  διαρκώς στην αρμοδιότητα των ΚΕΠ.  

⮚ Στην ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών και των συστημάτων προκειμένου τα ΚΕΠ να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις διαρκώς  αυξανόμενες ανάγκες της εποχής.  

⮚ Στην ασφάλεια των εργαζομένων. Ειδικότερα σε κεντρικά ΚΕΠ αλλά και  όσα βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα όπου η επισκεψιμότητα είναι  αυξημένη το πρόβλημα είναι έντονο.  

⮚ Οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την απουσία οποιασδήποτε  οικονομικής αναβάθμισης για τους εργαζόμενους των ΚΕΠ, ενώ  σύμφωνα με τους εργαζόμενους η νομοθετική πρόβλεψη περί  χορήγησης υπερωριών δεν εφαρμόζεται στην πράξη.

⮚ Ζητήματα που αφορούν στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας των  εργαζομένων στα ΚΕΠ.  

Αίτημα των εργαζομένων είναι να ολοκληρωθεί το ψηφιακό Δημόσιο που θα  λειτουργεί υποστηρικτικά σε ένα ισχυρό Δημόσιο χωρίς ψηφιοποίηση της  γραφειοκρατίας και χωρίς ταλαιπωρία των ψηφιακά αναλφάβητων πολιτών.  Διότι δεν έχει νόημα να αδειάζουμε τις ουρές από το Δημόσιο και να τις  συγκεντρώνουμε στα ΚΕΠ που θα δουλεύουν μέσω GOV 

Επειδή τα ΚΕΠ αποτελούν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και πετυχημένο θεσμό της  Δημόσιας Διοίκησης.  

Επειδή η κυβέρνηση προκαλεί καθημερινά το κοινό περί δικαίου αίσθημα με  τις υπέρογκες αμοιβές που δίνονται σε διάφορα γαλάζια golden boys που έχουν  κατακλύσει το Δημόσιο Τομέα.  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την στήριξη και  αναβάθμιση των ΚΕΠ; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την ενίσχυση της  στελέχωσης των ΚΕΠ, την θεσμική και οικονομική αναβάθμιση και  την ασφάλεια των εργαζομένων.  

Scroll to Top