Προσπάθεια απαξίωσης της ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ, άρνηση υπογραφής ΕΣΣΕ και εκβιασμός των εργαζομένων της εταιρείας

Η εταιρεία μελετών ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ ανήκει στον όμιλο των Ελληνικών  Πετρελαίων και σε ποσοστό 35% ανήκει στο Δημόσιο. Από το 1983,  δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδας σε έργα υποδομής με εξειδίκευση  σε έργα Διυλιστηρίων, Φυσικού Αερίου, Χημικές και Ενεργειακές Βιομηχανίες,  Περιβαλλοντικά, Νέων Τεχνολογιών, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,  Παραγωγής Κοιτασμάτων, Βιοκαυσίμων, Κατεργασίας Απορριμμάτων,  προσφέροντας υπηρεσίες μελετών, επίβλεψης κατασκευής, εκκίνησης  λειτουργίας και εν γένει όλων των υπηρεσιών συμβούλου τεχνικών έργων. 

Με την 40ετή εμπειρία της, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι ένας πλήρης, αυτοτελής  Οργανισμός, άνω των 200 έμπειρων, κυρίως τεχνικών όλων των αντικειμένων,  οι οποίοι δύνανται να εκτελούν οποιοδήποτε τεχνικό ή μελετητικό έργο,  συμβατικό ή αιχμής, εντός ή εκτός Ελλάδας. 

Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων, με την ανάληψη της κυβέρνησης από  την Ν.Δ., έξι εργαζόμενοι απολύθηκαν και άλλοι εκδιώχθηκαν σε άλλες εταιρείες  του Ομίλου. Πολλοί εργαζόμενοι παραμένουν ακόμη όμηροι (με Δελτίο  Παροχής Υπηρεσιών) αν και οι περισσότεροι απασχολούνται ήδη αρκετά χρόνια στην εταιρεία. Τέσσερα έμπειρα στελέχη υποβαθμίστηκαν και  απομακρύνθηκαν για να αδειάσουν θέσεις για προσωπικές και άλλες πολιτικές.  

Το τελευταίο διάστημα η εταιρεία απαξιώνεται συνεχώς και μειώνεται το  αντικείμενο εργασίας της μέσω της αφαίρεσης αντικειμένου αιχμής (ταχεία  αύξηση των ΑΠΕ, παραγωγή πράσινου και μπλε υδρογόνου, αποθήκευση  φυσικού αερίου και ενέργειας και ηλεκτροκίνηση, βιοκαύσιμα) και της ανάθεσης  του σε ανταγωνίστριες εταιρείες ή της ίδρυσης άλλων εταιρειών ειδικού σκοπού εντός του Ομίλου των ΕΛΠΕ, καθώς και με την απευθείας ανάθεση των  σημαντικότερων έργων του Ομίλου ΕΛΠΕ σε ανταγωνίστριες τεχνικές εταιρείες. 

Ταυτόχρονα, απαξιώνεται και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μέσω της  μη κάλυψης θέσεων εργασίας έμπειρων στελεχών, που αποχωρούν λόγω  συνταξιοδότησης, ενώ προωθείται η δημιουργία εργαζόμενων πολλών  ταχυτήτων. Την ίδια στιγμή τριπλασιάζεται το κόστος μισθοδοσίας για τα πέντε  νεόφερτα στελέχη της Διοίκησης (φτάνοντας το 1.000.000 €), με το ετήσιο  έλλειμμα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ να φτάνει στα 3.000.000 € (25 % του  προϋπολογισμού της), απολαμβάνοντας επιπλέον και τα bonus «επίτευξης»  των στόχων. 

Με ευθύνη της Διοίκησης του Ομίλου ΕΛΠΕ, εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο,  μέσω της παρελκυστικής τακτικής της ως προς την υπογραφή Επιχειρησιακής  Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ), διακόσιοι και πλέον εργαζόμενοι της  εταιρείας παραμένουν χωρίς συμφωνημένη ΕΣΣΕ, παρά τις συνεχείς  προσπάθειες του Σωματείου Εργαζομένων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Περαιτέρω,  καταγγέλλεται ανοιχτός εκβιασμός της Διοίκησης κατά των εργαζομένων και η  εταιρεία εξακολουθεί να εφαρμόζει σιωπηρά την ΕΣΣΕ 2018-2020, που  κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι τον Δεκέμβριο του 2020, χωρίς τις απαραίτητες και  απόλυτα δικαιολογημένες αυξήσεις που ζητά το Σωματείο των Εργαζομένων,  λόγω της ακρίβειας και του επελαύνοντος πληθωρισμού, την στιγμή που ο  Όμιλος ΕΛΠΕ καταγράφει αυξημένα συγκρίσιμα κέρδη (Α’ Τρίμηνο 2021: 153  εκατομμύρια € – Α’ Τρίμηνο 2022: 347 εκατομμύρια €, αύξηση: 127%). 

Δεδομένου ότι, η κοινωνία δοκιμάζεται από την ενεργειακή κρίση, την  αλματώδη αύξηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού, που επιδεινώνονται  από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και από την άρνηση της κυβέρνησης  της Ν.Δ. να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πολλαπλής  κρίσης οδηγώντας σε απόγνωση τους πολίτες. 

Δεδομένου ότι, ο Όμιλος ΕΛΠΕ καταγράφει αυξημένα συγκρίσιμα κέρδη. 

Δεδομένου ότι, οι διεκδικήσεις του «Συνδέσμου Εργαζομένων της  ΑΣΠΡΟΦΟΣ» για μία αξιοπρεπή ΕΣΣΕ, στο πλαίσιο και των οικονομικών  αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΠΕ, είναι εύλογες και ώριμες. 

Δεδομένου ότι, οι πρακτικές εργασιακού εκφοβισμού και εκβιασμού, αλλά και  οι μεθοδευμένες απευθείας αναθέσεις έργων είναι ζημιογόνες για το δημόσιο  συμφέρον. 

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. με τις αντεργατικές ρυθμίσεις και  επιλογές, την υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την  απαξίωση του ΣΕΠΕ και των ελεγκτικών μηχανισμών πλήττει τους  εργαζόμενους και διαμορφώνει συνθήκες εργοδοτικής αυθαιρεσίας 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβουν προς την διοίκηση της  εταιρείας προκειμένου να υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση και να  σταματήσει η συνεχόμενη υποβάθμιση της εταιρείας;

2. Θα παρέμβουν κατά των καταγγελλόμενων πρακτικών εργασιακού  εκβιασμού εκ μέρους της Διοίκησης στην προσπάθεια αποφυγής  υπογραφής ΕΣΣΕ; 

3. Τι μέτρα θα λάβουν για την ενίσχυση του ρόλου και του αντικειμένου  εργασίας της εταιρείας καθώς και για τον περιορισμό των αναθέσεων,  των υπέρογκων αμοιβών, της σπατάλης και την εξασφάλιση της χρηστής  και διάφανης διαχείρισης των οικονομικών της εταιρείας;

Scroll to Top