Να δοθεί άμεσα νέα παράταση στις συμβάσεις των Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) που εργάζονται στους τομείς καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης των Νοσοκομείων της χώρας

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον ν.4506/2017, δρομολόγησε την απαλλαγή των δημόσιων δομών υγείας  από τα εργολαβικά συνεργεία, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των σχετικών αναγκών από  εργαζόμενους που προσλαμβάνονται με συγκεκριμένα κριτήρια, υπό τον έλεγχο του Ανώτατου  Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), και με ατομικές συμβάσεις εργασίας διετούς διάρκειας. 

Αυτή η καίρια νομοθετική παρέμβαση εξασφάλισε αξιοπρεπείς αμοιβές και κατάλληλες συνθήκες  εργασίας στο προσωπικό των υποστηρικτικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων, ενώ παράλληλα διαφύλαξε το δημόσιο συμφέρον, αφού οι Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου έχουν σαφώς μειωμένο  δημοσιονομικό κόστος, σε σχέση με τις εργολαβικές συμβάσεις, και συνεπάγονται την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε τομείς κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία των Νοσοκομείων, όπως είναι η  υγιεινή σε χώρους υψηλής μολυσματικότητας. 

Ωστόσο, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας αποφάσισαν να δρομολογήσουν την κατάργηση του οικονομικού και αποτελεσματικού μοντέλου των ΣΟΧ και να επαναφέρουν τα εργολαβικά συνεργεία στο  Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η επιλογή αυτή προέκυψε από έναν εντελώς τυπικό για την Κυβέρνηση  Μητσοτάκη συνδυασμό ακραίου νεοφιλελεύθερου δογματισμού και επιρροής συγκεκριμένων  επιχειρηματικών συμφερόντων του χώρου της υγείας.  

Επομένως, αντί να προχωρήσει η Κυβέρνηση στην παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων για όσο  χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νέοι διαγωνισμοί, και επιπλέον να δώσει στο προσωπικό  που υπηρετεί αυξημένη μοριοδότηση για το διάστημα της πανδημίας, αναγνωρίζοντας την έμπρακτη  συνεισφορά του στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, προωθεί συστηματικά την επαναφορά ενός  προβληματικού καθεστώτος εκμετάλλευσης των εργαζομένων και προκλητικής διασπάθισης του  δημόσιου χρήματος. 

Βέβαια, κατόπιν των ισχυρών πιέσεων που δέχτηκε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναγκάστηκε να  παρατείνει για τρεις μήνες τις συμβάσεις περίπου 8000 ΣΟΧ που έληξαν στις 31/3/2022, δηλαδή μέχρι  τις 30/6/2022, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 10 του Β’ Μέρους του Νόμου 4917/2022 (ΦΕΚ 67 Α’ /  31.03.2022), σύμφωνα με την οποία «Η ισχύς του άρθρου 28 του ν. 4865/2021 (Α ́238), περί της δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού  φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022». Ωστόσο, η παράταση αυτή εκπνέει σε λιγότερο  από έναν μήνα, και μέχρι στιγμής οι εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση για νέα σχετική  νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει νέα παράταση των συμβάσεών τους. 

Χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς. Συγκεκριμένα,  η Διοίκηση του Νοσοκομείου, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του  ν.4430/2016 και 107 του ν.4461/2017, καθώς και τη σχετική εγκριτική απόφαση του ΑΣΕΠ, προέβη το  2017 σε πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) ιδιωτικού δικαίου, μέσω της  Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2017, στον τομέα καθαριότητας (16 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 3  παραιτήθηκαν), και στον τομέα σίτισης (4 εργαζόμενοι). Επίσης, για τον τομέα της φύλαξης,  πραγματοποιήθηκε πρόσληψη προσωπικού (4 εργαζόμενοι) με την Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018, για έκτακτες  και επιτακτικές ανάγκες. Οι συμβάσεις αυτές ανανεώνονταν με διαδοχικές παρατάσεις, σύμφωνα με τον  ν. 4574/2018, τον ν. 4722/2020, τον ν. 4865/2021, και εσχάτως με τον ν. 4917/2022. 

Μολονότι, όμως, καταδεικνύεται ξεκάθαρα από την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη που αφορά το ΓΝ  Λιβαδειάς ότι το κόστος ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών σε ανάδοχο είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με  το κόστος από την απασχόληση των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, το Υπουργείο Υγείας δεν  φαίνεται διατεθειμένο να προχωρήσει στην απαραίτητη νέα παράταση των τρεχουσών συμβάσεων. 

Επομένως: 

Επειδή οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στους τομείς καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης των  Νοσοκομείων της χώρας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους μέσα σε αντίξοες συνθήκες λόγω της  πανδημίας, αποδεικνύοντας ότι είναι απολύτως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων  δομών υγείας. 

Επειδή από τις σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες, που το ίδιο το Υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από τα  Νοσοκομεία της χώρας, αποδεικνύεται ότι το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος για την απασχόληση  εργαζομένων με ατομικές συμβάσεις στους εν λόγω τομείς είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με αυτό  που απαιτείται για την ανάθεση των υπηρεσιών σε εργολαβικά συνεργεία. 

Επειδή η καθυστέρηση στην παράταση των συμβάσεων δημιουργεί φόβους για σχέδια από πλευράς  του Υπουργείου για δημιουργία τεχνητών ελλείψεων στις υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης  των Νοσοκομείων, οι οποίες θα προσφέρουν το πρόσχημα για απευθείας αναθέσεις χωρίς διαδικασίες  προκηρύξεων. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1) Προτίθεται να προχωρήσει σε νέα παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων ΣΟΧ στους  τομείς καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2022; 

2) Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για τη  σύναψη νέων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) στα Νοσοκομεία; 

3) Εάν ναι, σκοπεύει να παρατείνει τις συμβάσεις όλων των ΣΟΧ, σε όλες τις υπηρεσίες, μέχρι την  ολοκλήρωση των Προκηρύξεων για ΣΟΧ σε κάθε Νοσοκομείο; 

Scroll to Top