Εγκλωβισμένοι σε φόρους και πρόστιμα που θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί 95.000 συνταξιούχοι

Αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά σοβαρό οικονομικό πρόβλημα βρίσκονται  95.000 συνταξιούχοι, λόγω της απαίτησης της ΑΑΔΕ για αναδρομική καταβολή  φόρων και προστίμων, που, ωστόσο, θα έπρεπε να έχουν παραγραφεί  σύμφωνα με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως καταγγέλλει  και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων. 

Στους συγκεκριμένους συνταξιούχους καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά λόγω  καθυστέρησης έκδοσης συντάξεων τριών και πλέον ετών στο διάστημα 2004- 2014 -τα οποία φορολογήθηκαν στην πηγή- και σήμερα καλούνται να  πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα έτη στα οποία αντιστοιχούσαν ως πρόσθετο  εισόδημα, καθώς και πρόστιμο. 

Οι πράξεις προσδιορισμού φόρου εκδόθηκαν από την ΑΑΔΕ τον Δεκέμβριο του  2019 και επιδόθηκαν στους συνταξιούχους με καθυστέρηση, τον Ιανουάριο του  2020, με αποτέλεσμα ναι τίθεται θέμα παραγραφής τους λόγω παρέλευσης πενταετίας. 

Αποφάσεις δικαστηρίων στα οποία προσέφυγαν οι συνταξιούχοι έκριναν ότι οι  φόροι και τα πρόστιμα έπρεπε να παραγραφούν, η ΑΑΔΕ προσέφυγε στο ΣτΕ  το οποίο με τρεις αποφάσεις της Ολομέλειάς του (616-617-618/2021) έκρινε  επίσης ότι πρέπει να υπάρξει παραγραφή. 

Μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ η ΑΑΔΕ έκανε δεκτές 1.483 ενδικοφανείς  προσφυγές, διαγράφοντας φόρους και πρόστιμα συνταξιούχων, με διάφορες  ημερομηνίες κατάθεσης. Ωστόσο, στη συνέχεια η στάση της ΑΑΔΕ άλλαξε και  πλέον απορρίπτει τις ενδικοφανείς προσφυγές των συνταξιούχων, απαιτώντας  την καταβολή αναδρομικών φόρων και προστίμων. 

Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι 95.000 συνταξιούχοι -οι οποίοι με ευθύνη  της διοίκησης έλαβαν με καθυστέρηση τη σύνταξή τους- να έχουν εγκλωβιστεί  και να καλούνται σε αναδρομική καταβολή φόρων και προστίμων, τα οποία  όμως θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί. 

Το κράτος δεν μπορεί να εμφανίζεται αδιάλλακτο και σκληρό απέναντι στους  συνταξιούχους για ένα πρόβλημα που το ίδιο δημιούργησε. Μάλιστα, η αντίθετη  με τις αποφάσεις του ΣτΕ απαίτηση της ΑΑΔΕ έρχεται σε μία περίοδο  σαρωτικής ακρίβειας. Οι συνταξιούχοι, όπως και η πλειοψηφία των πολιτών, ασφυκτιούν οικονομικά και η αναδρομική καταβολή φόρων και προστίμων θα  τους επιβαρύνει σημαντικά. 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1) Γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί; 

2) Γνωρίζει τις αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες κρίνουν ότι οι φόροι και  τα πρόστιμα που ορίστηκαν πρέπει να διαγραφούν; 

3) Γνωρίζει και πώς εξηγεί την αλλαγή στάσης της ΑΑΔΕ; Η οποία, ενώ  αρχικά εφάρμοσε τις αποφάσεις του ΣτΕ, στη συνέχεια σταμάτησε να το  κάνει, με αποτέλεσμα να υποχρεώνει τους συνταξιούχους να  προκαταβάλλουν το σύνολο των φόρων και των προστίμων,  προκειμένου να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια; 

4) Προτίθεται να δώσει πολιτική λύση στο θέμα, με τη διαγραφή φόρων και  προστίμων για τα συγκεκριμένα αναδρομικά, με την επιστροφή των  ποσών που ήδη καταβλήθηκαν ως φόροι και πρόστιμα, χωρίς οι 95.000  συνταξιούχοι να εμπλακούν εκ νέου σε δικαστικές διαδικασίες;

Scroll to Top