Η αυθαιρεσία της κυβέρνησης στερεί τη χρήση του όρου τσικουδιά και τσίπουρο από διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της Χώρας μας

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας  (ΕΕ) 2020/1151, για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων  κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και την  τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159, σχετικά  με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και  παροχών υπηρεσιών με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19 και την τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», γίνεται  χρήση της ορολογίας «παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων» έναντι του ορθού  «Τσίπουρο και Τσικουδιά» στο παραγόμενο προϊόν απόσταξης από στέμφυλα  σταφυλής με την παραδοσιακή μέθοδο απόσταξης. 

Η χρήση αυτού του όρου είναι προφανώς αυθαίρετη, καθώς από κανένα νομικό  κείμενο της Ευρωπαϊκής ή Εθνικής νομοθεσίας δεν προκύπτει η απαγόρευση της  χρήσης του όρου τσικουδιά και τσίπουρο. 

Επιπλέον, αυθαίρετη και ανακριβής είναι και η απόδοση στα Ελληνικά του  πρωτότυπου κειμένου της Οδηγίας, όπου πουθενά δεν υπάρχει αυτό που μέσα σε  παρένθεση ορίζεται, μετά την τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 (Α΄265), ως «παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων» και αφορά στο προϊόν απόσταξης που  παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς. 

Για το θέμα του ονόματος πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της  Ομοσπονδίας Αμβυκούχων, των αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδας, του προέδρου  τοπικών συλλόγων νομού, παρουσία του υφυπουργού Οικονομικών κ.  Βεσυρόπουλου. 

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε ότι οι παριστάμενοι θεωρούν απαράδεκτη τη χρήση της  ορολογίας «παραδοσιακό απόσταγμα διημέρου» για μικρούς αποσταγματοποιούς,  αντί της ορολογίας τσικουδιά και τσίπουρο, καθώς προσβάλλει τη μακραίωνη Κρητική  παράδοση παραγωγής τσικουδιάς, όπως επίσης και την μακρόχρονη παράδοση των  περιοχών που παράγουν τσίπουρο. Επίσης, αποτελεί απόπειρα υποστήριξης  συμφερόντων τρίτων σε βάρος των συνεχώς θιγόμενων αγροτικών νοικοκυριών και  οικογενειών, παραγνωρίζει το περιεχόμενο των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, τα  οποία χρησιμοποιεί αντίθετα προς τον σκοπό τους. 

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράπετρας  υπήρξε ομόφωνη απόφαση στήριξης ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Συλλόγου  παραδοσιακών αποσταγματοποιών τσικουδιάς Νομού Λασιθίου για το θέμα του  ονόματος (Αριθμός Απόφασης: 12/2022). 

Παρόμοια απόφαση στήριξης ψηφίσματος υπέρ της επαναφοράς του ονόματος  «παραδοσιακή τσικουδιά» και «παραδοσιακό τσίπουρο» για τα προϊόντα των  διήμερων αποσταγματοποιών, υπήρξε και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Σητείας (Αριθμός απόφασης: 7/14-2-2022). 

Σε συνέχεια των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1) Ποιος ο λόγος της χρήσης του όρου «παραδοσιακό απόσταγμα  διημέρων» έναντι του ορθού «Τσίπουρο και Τσικουδιά» για διήμερους  μικρούς αποσταγματοποιούς; 

2) Προτίθενται να αποσύρουν τον αυθαίρετο όρο «παραδοσιακό  απόσταγμα διημέρων» από το εν λόγω νομοσχέδιο; 

3) Τι προτίθενται να κάνουν προκειμένου να προστατεύσουν το επάγγελμα  του Αμβυκούχου, το οποίο κινδυνεύει στην περίπτωση που επιμείνουν στον όρο «παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων» έναντι του ορθού  «Τσίπουρο και Τσικουδιά» για διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς; 

Scroll to Top