Προβληματική η χρηματοδότηση του προγράμματος «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στη Θεσσαλία»

Τον Φεβρουάριο του 2021 ξεκίνησαν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους πολίτες  για ένταξη στο πρόγραμμα «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με  συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στη Θεσσαλία» που υλοποιείται στο πλαίσιο  του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού  6.120.000€. 

Η δράση, όπως περιγράφεται και στον οδηγό του προγράμματος, αφορά στην  επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες,  προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο  τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής  απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης  του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές. 

Οι εγκρίσεις των προγραμμάτων άρχισαν τον Μάιο 2021 και το ενδιαφέρον ήταν πολύ έντονο από τους πολίτες, αφού δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης τους στο φυσικό  αέριο και σημαντικής μείωσης του κόστους θέρμανσης, τουλάχιστον εκείνη τη χρονική  περίοδο.. 

Δυστυχώς όμως, όπως και στο πρόγραμμα «Εξ οικονομώ- Αυτονομώ», υπάρχουν  τεράστιες καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των ολοκληρωμένων προγραμμάτων, μόλις  10% έπειτα από 7 μήνες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί οικονομικός στραγγαλισμός σε επαγγελματίες που ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα. 

Σε επικοινωνία με ωφελούμενους και επαγγελματίες που συμμετέχουν στο  πρόγραμμα, εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις στην ολική  εξόφληση των ποσών. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι πως δεν υπάρχει όμως και σαφής

ενημέρωση για την επιχορήγηση του υπόλοιπου ποσού προς τη ΕΔΑΘΕΣΣ, ως φορέα  υποβολής, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της χρηματοδότησης, για την  ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση και η  ολοκλήρωση του προγράμματος «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης  πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στη Θεσσαλία»;

Scroll to Top