Έγκαιρη προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο 2022

Οι πυρκαγιές δασών αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στο χερσαίο φυσικό  περιβάλλον, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς  και την προέλαση της ερημοποίησης εδαφών. Οι δασικές πυρκαγιές, δηλαδή,  τροφοδοτούν την Κλιματική Αλλαγή, αλλά και τροφοδοτούνται από αυτή, σε έναν  αέναο φαύλο κύκλο. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν καταστροφικές πυρκαγιές που  αφάνισαν τροπικά δάση στον Αμαζόνιο, στην Αφρική, αλλά και δασικές εκτάσεις στην  Σιβηρία, την Αυστραλία και την Β. Αμερική. Το 2021 συνέχισε ακάθεκτο με  πρωτόγνωρους καύσωνες στο Β ημισφαίριο και ακραίες θερμοκρασίες στον Καναδά,  τη Νορβηγία, τη Λαπωνία, ακόμη και στη Σιβηρία στον αρκτικό κύκλο. Ιδιαίτερα  επλήγησαν περιοχές της Ν. Ευρώπης και της Β. Αφρικής, καταδεικνύοντας ότι, η  Κλιματική Αλλαγή εντείνεται και έχει πλέον μετατραπεί σε κλιματική κρίση. Σημεία των  καιρών είναι η αύξηση σε ένταση και συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων,  με συνέπεια να εντείνονται φυσικές (μετεωρολογικές) καταστροφές και δασικές  πυρκαγιές. Παράπλευρες απώλειες των δασικών πυρκαγιών είναι και η απώλεια  βιοποικιλότητας.  

Από τα κύρια διαχρονικά προβλήματα των δασών (ειδικά τα τελευταία τριάντα χρόνια)  είναι οι δασικές πυρκαγιές, που πλήττουν την Ευρώπη από Βορρά μέχρι Νότο. Ακόμα  και ο Βορράς της Ευρώπης γνώρισε καταστροφικές πυρκαγιές, όπως στη Σουηδία. Η  αντιμετώπισή τους είναι αντικείμενο των Πυροσβεστικών και Δασικών υπηρεσιών, ενώ  η διαχείριση τους μια παραγωγική διαδικασία. Συνδέεται με την πρόληψη δασικών  πυρκαγιών (κυρίαρχος ο ρόλος των δασικών υπηρεσιών), καθώς η απομάκρυνση  περιττής, βιομάζας και η αξιοποίησή της, η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών  δρόμων, που διευκολύνουν τη διέλευση επίγειων μέσων, είναι δραστηριότητες που  συμβάλουν στην αντιπυρική θωράκιση. Η διαχείριση των δασών (διαχειριστικά σχέδια)  είναι βασική συνιστώσα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Τα διαχειριστικά σχέδια  μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα και να μειώσουν την τρωτότητα των  δασών, έναντι των δασικών πυρκαγιών. Η αξιοποίηση του υπάρχοντος επιστημονικού  προσωπικού και των ερευνητικών ιδρυμάτων (ΕΜΥ, ΕΕΑ, πανεπιστήμια κ.λ.π), καθώς  και των καινοτόμων προγραμμάτων που υπάρχουν (καταγραφής καμένων εκτάσεων, ή ξηρής βιομάζας) και η στενή συνεργασία με αυτά, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα,  στην εκπόνηση και αποτελεσματικότητα των σχεδίων, αλλά και στην παρακολούθηση  της πορείας αποκατάστασης, βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. 

Η επικινδυνότητα δασικών πυρκαγιών τόσο στην ευρύτερη περιοχή μας, όσο και στην  Ελλάδα, είναι πολύ αυξημένη. Το 2020 τέλειωσε με αριθμό ρεκόρ δεκαετίας δασικών  πυρκαγιών, αφού σημειώθηκαν έντεκα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα εννέα πυρκαγιές.  Το 2021 άρχισε ακάθεκτο και προφανώς τελείωσε με νέο ρεκόρ 12.400 αγροτοδασικές  πυρκαγιές. Ακόμα, στις αρχές του 2022 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές συνεχίζονται, και  το φετινό Ιανουάριο καταγράφηκαν 408 συμβάντα.

Κατά την διάρκεια συζήτησης σε επίκαιρη ερώτηση μας (10.5.2021) ο τότε αρμόδιος  υφυπουργός για την Πολιτική Προστασία μας ενημέρωσε ότι, ο πολύ-διαφημισμένος  νόμος 4662/2020, περί αναδιάρθρωσης του ΠΣ και της ΠΠ, βρίσκεται υπό αλλαγή. Η  κυβέρνηση, αξιοποιώντας και σ΄ αυτό το σημείο την πανδημία, αφού αναστέλλει την  εφαρμογή του Ν. 4462/20, δεν εκδίδει τις κανονιστικές διαστάσεις εδώ κι ένα χρόνο,  προαναγγέλλει την αλλαγή του. Ελπίζουμε η κυβέρνηση, να έχει διδαχθεί,  τουλάχιστον, από τα δεδομένα που μας αφήνει η αντιμετώπιση της πανδημίας και η αποτυχία της έγκαιρης αντιμετώπισης των συνεπειών από τις φυσικές καταστροφές  και να φέρει αναγκαίες αλλαγές σε θετική κατεύθυνση.  

Κατά τα υπόλοιπα, η αεροπυρόσβεση βασίζεται στα πεπαλαιωμένα, (κατά τον τότε  υφυπουργό), μέσα του εθνικού στόλου αλλά και στα μισθωμένα, που πέρυσι έφθασαν  στο μέσον της αντιπυρικής περιόδου και παρουσίασαν ελλειμματική παρουσία και  χαμηλή αποτελεσματικότητα. 

Δεδομένου ότι: 

∙ Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την συνέπειες της επελαύνουσας  κλιματικής αλλαγής, δημιουργούν ακόμα περισσότερους κινδύνους και βάρη,

∙ Οι δασικές πυρκαγιές το 2021 τελείωσαν με αριθμό ρεκόρ καμένων εκτάσεων  δεκαετίας αφήνοντας πίσω με τεράστια οικολογική, οικονομική και κοινωνική  καταστροφή (1,4 εκ στρέμματα καμένης γης),  

∙ Η έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου πλησιάζει!  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σε ποια φάση βρίσκεται η εκπόνηση σχεδίων για τη νέα αντιπυρική  περίοδο, μετά τα συμπεράσματα και τον απολογισμό της  παρελθούσης χρονιάς; 

2. Έχει συνταχθεί επιχειρησιακό σχέδιο και τι περιλαμβάνει;  

3. Πώς προχωρεί η αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε  να είναι πανέτοιμο για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών;

4. Τί μέτρα άμεσης απόδοσης πρόκειται να ληφθούν ώστε, να ενισχυθεί  το ΠΣ, ως βασικός εκτελεστικός βραχίονας της Π.Π., με το κατάλληλο  προσωπικό (δασολόγοι, δασοπυροσβέστες κ.λ.π), καθώς η  πρόσφατα, για επικοινωνιακούς λόγους, ψηφισθείσα δημιουργία  Ειδικών Μονάδων Δασικών ΅Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) δεν μπορεί να  έχει άμεσο αποτέλεσμα; 

5. Τι σχεδιάζεται για τους εποχικούς πυροσβέστες, που χρόνια τώρα  προσφέρουν τις Υπηρεσίες τους σε δύσκολες συνθήκες και με έντονη  εργασιακή ανασφάλεια; 

6. Πέραν του πολυδιαφημιζόμενου προγράμματος ΑΙΓΙΣ, έχουν  δρομολογηθεί διαδικασίες για την ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης  (επίγεια και εναέρια), ώστε να βρίσκεται έγκαιρα σε επιχειρησιακή  ετοιμότητα το ΠΣ; 

7. Είναι ο εναέριος στόλος σε ετοιμότητα, έχουν γίνει οι αναγκαίες  συντηρήσεις, ποιος είναι ο αριθμός των μισθωμένων εναέριων  μέσων, καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τόσο  των μισθωμένων, όσο και του εθνικού εναέριου στόλου, καθώς και  ποιες είναι οι βάσεις ανάπτυξής τους; 

8. Πώς αξιοποιούνται οι συνεργασίες με τα ερευνητικά ιδρύματα και τα  ΑΕΙ της χώρας και πώς σχεδιάζεται η αναβάθμιση των συνεργασιών  αυτών;

Scroll to Top