Οι νέες αντικειμενικές αξίες δημιουργούν κινδύνους απώλειας κρίσιμων επιδομάτων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού αλλά και για άδικη φορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών από τον Ιανουάριο του 2022 ήδη  επιβαρύνει σημαντικά το κόστος ζωής στην Ελλάδα σε μια συγκυρία που τα  νοικοκυριά της χώρας βρίσκονται αντιμέτωπα ταυτόχρονα με την ενεργειακή  κρίση, το κύμα ανατιμήσεων και τον πληθωρισμό, ο συνδυασμός των οποίων  περιορίζει όλο και περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη. Η άνοδος των  αντικειμενικών αξιών για παράδειγμα στις Σέρρες από 23% για την κατώτερη  τιμή ζώνης έως 19% για την ανώτερη τιμή ζώνης αλλά και η ένταξη 178 νέων  περιοχών στο σύστημα, ήδη έχει φέρει από μόνη της δυσάρεστες εκπλήξεις με  ανατιμήσεις των δημοτικών τελών.  

Τα προβλήματα όμως φαίνεται να πολλαπλασιάζονται για τους πολίτες που  ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού καθώς η κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε  να περιορίσει τις επιπτώσεις από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στον  ΕΝΦΙΑ, ιδίως για τους ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας στους οποίους  μάλιστα καταργεί το συμπληρωματικό φόρο, δεν έκανε όμως το ίδιο για μια  σειρά κοινωνικών επιδομάτων που κινδυνεύουν να χάσουν οι δικαιούχοι όχι  γιατί βελτιώθηκε η υγεία τους ή η οικονομική τους κατάσταση αλλά γιατί  επαναπροσδιορίζεται η αξία της ακίνητης περιουσίας τους.

Τα επιδόματα τέκνων και στέγασης, το επίδομα θέρμανσης, το ελάχιστο  εγγυημένο εισόδημα, το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, οι εκπτώσεις στον  ΕΝΦΙΑ και μια σειρά άλλων παροχών κοινωνικής πρόνοιας είναι συνδεδεμένα  μεταξύ άλλων κριτηρίων και με το ύψος της συνολικής ακίνητης περιουσίας. Οι  κοινωνικές αυτές παροχές συνδράμουν στην οικονομική επιβίωση των πλέον  αδύναμων κοινωνικών ομάδων, όπως υπερήλικες με χαμηλές ή και καθόλου  συντάξεις, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,  πολύτεκνοι με χαμηλά εισοδήματα, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.  

Οι οικογένειες αυτές που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα  λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους ζωής, βλέπουν ήδη την  αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών στους λογαριασμούς ρεύματος και  ταυτόχρονα φοβούνται ότι θα χάσουν αναγκαία για την επιβίωσή τους  εισοδήματα λόγω υπέρβασης, ακόμα και ελάχιστης στα ανώτατα όρια αξίας της  ακίνητης περιουσίας τους.  

Ταυτόχρονα, μια σειρά επιχειρήσεων που στεγάζονται σε ιδιόκτητα μικρά  ακίνητα και βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή ύφεση λόγω της  ραγδαίας μείωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, κινδυνεύουν να  φορολογηθούν όχι για τα πραγματικά τους κέρδη αλλά λόγω των τεκμηρίων  που εν μέσω μιας πολυπαραγοντικής κρίσης η κυβέρνηση αποφάσισε να  ενεργοποιήσει και πάλι. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις μικρές  οικογενειακές συνήθως επιχειρήσεις που βλέπουν το τζίρο τους να καταρρέει,  τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις να πολλαπλασιάζονται και θα κληθούν να  πληρώσουν πρόσθετους φόρους τόσο για το τεκμαρτό εισόδημα από την  ιδιόχρηση των μαγαζιών τους όσο και για το τεκμαρτό εισόδημα των σπιτιών  που κατέχουν. 

Πρόβλημα επίσης θα αντιμετωπίσει και μεγάλος αριθμός ελεύθερων  επαγγελματιών που έχει ως έδρα το σπίτι του και ενώ ο τζίρος τους έχει επίσης  καταρρεύσει η ενεργοποίηση των τεκμηρίων θα τους εμφανίσει με έσοδα που  δεν έχουν. Αντίστοιχα, πρόσθετη επιβάρυνση θα έχουν και οι αγρότες και οι  κτηνοτρόφοι στα χωριά για ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους και σταβλικές  εγκαταστάσεις σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής έχει ξεφύγει από κάθε  λογική.  

ΕΠΕΙΔΗ η αύξηση των αντικειμενικών αξιών δεν επηρεάζει μόνο τον ΕΝΦΙΑ 

ΕΠΕΙΔΗ πολύ μεγάλος αριθμός ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων  κινδυνεύει να απωλέσει πολύτιμα για την οικονομική του επιβίωση κοινωνικά  επιδόματα 

ΕΠΕΙΔΗ η αύξηση των αντικειμενικών αξιών κυρίως στις λαϊκές γειτονιές των  πόλεων και η ένταξη στο σύστημα των χωριών ήδη επιφέρει μεγάλες αυξήσεις  στα δημοτικά τέλη που εισπράττονται με τους φουσκωμένους λογαριασμούς  ρεύματος 

ΕΠΕΙΔΗ η ενεργοποίηση της φορολόγησης στη βάση τεκμαρτών εισοδημάτων  τα οποία αυξάνονται από τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων απειλεί με  πρόσθετη άδικη φορολογική επιβάρυνση χιλιάδες μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις, ιδίως τις οικογενειακές που στεγάζονται σε ιδιόκτητο μαγαζί και  τις ατομικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ως έδρες τις οικίες  

ΕΠΕΙΔΗ οι νέες αντικειμενικές αξίες αναμένεται να επιβαρύνουν ακόμη  περισσότερο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που ήδη ασφυκτιούν από  την τρομακτική άνοδο του κόστους παραγωγής 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Έχουν εκτιμήσει πόσοι δικαιούχοι θα χάσουν τα κοινωνικά  επιδόματα που δικαιούνται με τις νέες αντικειμενικές αξίες  ακινήτων; 

2. Τι προτίθενται να κάνουν προκειμένου κανείς από τους μέχρι  σήμερα δικαιούχους να μην απωλέσει τα πολύτιμα για την  επιβίωσή του κοινωνικά επιδόματα λόγω των αναπροσαρμογών  που επιφέρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες;  

3. Πως θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στεγάζονται σε ιδιόκτητα ακίνητα  και έχει καταρρεύσει ο τζίρος τους, λόγω της αύξησης των  αντικειμενικών αξιών;

Scroll to Top