Ανάλγητο φοροσαφάρι τελών κυκλοφορίας παλιότερων ετών στα αυτοκίνητα των ατόμων με αναπηρία

Τους τελευταίους μήνες οι ΔΟΥ της χώρας αποστέλλουν βεβαιώσεις τελών κυκλοφορίας, με μεγάλες προσαυξήσεις, σε άτομα με αναπηρία, στα αναπηρικά αυτοκίνητα των οποίων χορηγούνταν στο παρελθόν ατέλεια. Συγκεκριμένα, από τον Αύγουστο του 2021 έχει αποσταλεί στις ΔΟΥ εντολή να ελέγξουν όλα τα αναπηρικά αυτοκίνητα και να βεβαιώσουν αναδρομικά τέλη και πρόστιμα σε όσα ανήκουν σε άτομα με κινητική αναπηρία κάτω του 80%, εφόσον αυτά είναι πάνω από 1600 κυβικά. Σε πολλές περιπτώσεις, με τον τρόπο αυτό επιφορτίζονται με τα τέλη κυκλοφορίας οικογένειες τετραπληγικών ατόμων, μετά από άδικες κι ακατανόητες μειώσεις του ποσοστού κινητικής αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, από 80% σε 67%. Συγκεκριμένα, σε πολίτη με ποσοστό συνολικής αναπηρίας 95%, λόγω τετραπληγίας και βαριάς νοητικής υστέρησης, τα ΚΕΠΑ του μείωσαν αδικαιολόγητα το επιμέρους ποσοστό κινητικής αναπηρίας από 80% σε 67%. Έκτοτε, ουδείς είχε ενημερώσει την συγκεκριμένη οικογένεια ότι πρέπει να καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας για ένα αναπηρικό αυτοκίνητο δεκαπενταετίας άνω των 1600 κυβικών, που εξυπηρετεί το παιδί της. Το αποτέλεσμα είναι να βεβαιωθούν πριν από λίγους μήνες τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σε βάθος πενταετίας, ζητώντας μάλιστα και προσαυξήσεις εάν αυτά δεν πληρωθούν άμεσα. Τα ποσά που αναζητούνται σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν τις 5000 ευρώ, χρήματα τα οποία είναι αδύνατον να πληρωθούν από τις οικογένειες εν μέσω εκτόξευσης του κόστους ζωής. 

Επειδή είναι απαράδεκτο κι ανάλγητο να χρεώνονται ξαφνικά αναδρομικά τέλη κυκλοφορίας σε αναπηρικά αυτοκίνητα. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί : 

Προτίθενται να δώσουν άμεσα εντολή για διαγραφή των τελών κυκλοφορίας παλαιοτέρων ετών σε αναπηρικά αυτοκίνητα, τα οποία προέκυψαν μετά από την εντολή της ΑΑΔΕ για άμεσο καταλογισμό τελών σε άτομα με κινητική αναπηρία χαμηλότερη του 80%; 

Προτίθενται να εντάξουν τα άτομα με 67% κινητική αναπηρία στην ατέλεια τελών κυκλοφορίας για τα αναπηρικά αυτοκίνητα παλαιοτέρων ετών, που ήδη κατέχουν και τα οποία είναι άνω των 1600 κυβικών, τροποποιώντας αντίστοιχα την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ18Α5038263 (ΦΕΚ 2710/Τ. ’Β/24.10.2013), η οποία αδίκως εξαιρεί την κινητική αναπηρία κάτω του 80% από την εν λόγω παροχή; 

Scroll to Top