Κατ’ επείγουσα λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της σφήκας καστανιάς.

Κ. Υπουργέ, 

Το κάστανο αποτελεί για την χώρα μας εμβληματικό προϊόν με εξαγωγές στο  εξωτερικό. Στο Ν. Λάρισας και συγκεκριμένα στον Δήμος Αγιάς και στο Δήμο  Τεμπών καλλιεργούνται καστανιές οι οποίες αποτελούνε για αρκετές  οικογένειες το μοναδικό εισόδημα. 

Φέτος όμως απειλούνται τα καστανοπερίβολα από την σφήκα της καστανιάς  και συγκεκριμένα όσο εξελίσσεται η βλάστηση των καστανιών τόσο  περισσότερες είναι οι ενδείξεις για προσβολή μεγάλης έκτασης.  

Υπάρχει έντονη προσβολή στις άγριες καστανιές, όσο και στα ήμερα καλλιεργούμενα δέντρα η οποία γίνεται αντιληπτή τώρα. 

Αυτές τις ημέρες βρισκόμαστε σε οριακό σημείο σε ότι αφορά την εξέλιξη της  προσβολής. 

Επειδή επείγει αφενός η προμήθεια των ωφέλιμων παράσιτων  καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς αλλά και η υπεύθυνη και έγκαιρη  –ιδίως- ενημέρωση των καστανοπαραγωγών και των συνεταιρισμών  κάστανου από επιστήμονες του ΥΠΑΑΤ και της ΔΑΟΚ ( Περιφερειακής  Ενότητας Λάρισας) κατόπιν αυτοψίας στις πληγείσες- από την σφήκα περιοχές.  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να αντιμετωπισθεί εγκαίρως  η μεγάλη απειλή για το κάστανο(σφήκα); 

2) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών του, ενόψει του  κατ’ επείγοντος του θέματος ; 

Scroll to Top