Οικονομική & θεσμική στήριξη των δικηγόρων που πλήττονται παρατεταμένα από την υγειονομική κρίση και την Κυβερνητική αμεριμνησία

Ένας εκ των επαγγελματικών κλάδων που βιώνει έντονα τις οικονομικές  συνέπειες της υγειονομικής κρίσης, είναι αυτός των δικηγόρων. Οι εξαγγελίες  της Κυβέρνησης προεκλογικά περί στήριξης της μεσαίας τάξης, μέρος της  οποίας αποτελεί ο δικηγορικός κλάδος, αποδείχθηκαν μετεκλογικά  επικοινωνιακές ανέξοδες υποσχέσεις, γεγονός που έγινε γρήγορα αντιληπτό  με αφορμή την πανδημία, η οποία ισοπεδώνει δεκάδες χιλιάδες δικηγόρων,  χωρίς η Κυβέρνηση να πράττει τίποτα για να ανασχεθεί η καθοδική πορεία  των δικηγόρων, η οποία αναγκαστικά συμπαρασύρει σε καθοδική πορεία και  την δικαιοσύνη στο σύνολό της. 

Η λειτουργία των Δικαστηρίων σε μεγάλο τμήμα της δικαστηριακής ύλης τελεί  σε αναστολή ήδη από τις 7-11-2020, έχοντας καθηλώσει σε ουσιαστική  απραξία τους δικηγόρους ήδη εδώ και 4 μήνες με αβέβαιο το χρόνο  επαναφοράς της δικαστηριακής λειτουργίας. Πέραν της αναστολής  λειτουργίας των δικαστηρίων και οι συνδεόμενες με αυτά, δικαστικές και  δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους είτε  λειτουργούν με πρακτικές δυσκολίες, ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, (πχ  υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κλπ), δεν αφήνει περιθώρια, έστω  υποτυπώδους δραστηριότητας των δικηγόρων. Στα ανωτέρω προβλήματα  που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας, πρέπει να συνυπολογισθεί και η  συρρίκνωση της επαγγελματικής δικηγορικής ύλης.  

Κι ενώ εξ αντικειμένου δεν υφίσταται αντικείμενο δικηγορικής δραστηριότητας,  εντούτοις, οι δικηγόροι, είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν σε λειτουργία τα  δικηγορικά τους γραφεία, επιφορτιζόμενοι με πάγιες μηνιαίες λειτουργικές  δαπάνες, ενώ συγχρόνως, η ιδιότητα του δικηγόρου και μόνον, συνοδεύεται  από πλείστες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, όπως το τέλος  επιτηδεύματος, οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, οι οποίες  σημειωτέον αυξήθηκαν σε 262,00 ευρώ μηνιαίως για την πρώτη ασφαλιστική  κατηγορία, οι δόσεις επί ρυθμίσεων φορολογικών και ασφαλιστικών  υποχρεώσεων προς το πρώην Ταμείο Νομικών, οι οποίες είχαν σωρευθεί τα  πρώτα έτη της μνημονιακής κρίσης κ.ο.κ.  

Από τις παραπάνω υποχρεώσεις η Κυβέρνηση «ενίσχυσε» τους δικηγόρους  μόνο με την ένταξή τους στην ρύθμιση καταβολής μειωμένου μισθώματος του  δικηγορικού γραφείου για τους τρέχοντες μήνες και στην ρύθμιση της  Επιστρεπτέας ενίσχυσης 4,5. Πλην όμως, για να έχει αποτέλεσμα και  ουσιαστικό αντίκτυπο στην ανακούφιση του δικηγορικού σώματος το μέτρο  αυτό, θα πρέπει να αφορά ποσοστό δικηγόρων που καλύπτει το μεγαλύτερο  φάσμα. Άλλως πρόκειται για μέτρο αποσπασματικό, που χορηγείται σε  περιορισμένο αριθμό δικηγόρων και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί μέτρο  ενίσχυσης του κλάδου εν γένει. Σε αυτά τα ανεπαρκή μέτρα – ημίμετρα,  πρέπει να προστεθούν και οι αναξιοπρεπείς επιλογές τύπου «σκόιλ ελικίκου»,  που προσβάλλουν το δικηγορικό σώμα, καταδεικνύοντας ανυπαρξία ουσιαστικής στήριξης του σώματος. Το μέτρο της καταβολής από τον ειδικό  λογαριασμό ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011, που δεν έχει δοθεί, και πάλι είναι  αποσπασματικό καθώς, παρά τις σχετικές αιτήσεις, θα χορηγηθεί με κριτήρια,  αφήνοντας και πάλι πλήθος δικηγόρων εκτός αυτού, παρά το γεγονός ότι όλοι  οι δικηγόροι, συνεισφέρουν στην δημιουργία του αποθεματικού του ειδικού  λογαριασμού του ΟΑΕΔ. 

Επισημαίνω μια εκ των αποφάσεων της Ολομέλειας των Προέδρων των  Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία αποκαλύπτει την συνειδητή  απαξίωση και εγκατάλειψη των δικηγόρων από την Κυβέρνηση. 

«Το δικηγορικό σώμα αποδοκιμάζει έντονα την πλήρη απαξίωση και  αδιαφορία της Κυβέρνησης σε βάρος των δικηγόρων, που έχουν πληγεί  ανεπανόρθωτα από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Η Κυβέρνηση  οφείλει να επιδείξει έμπρακτα τη στήριξή της στους δικηγόρους και να  υλοποιήσει άμεσα τις εξαγγελίες της. Δεν συγχωρείται πλέον καμία αδράνεια,  δεν χωρούν παλινωδίες. Οι αντοχές του κλάδου έχουν εξαντληθεί. Για τους  δικηγόρους είναι θέμα πρωτίστως αξιοπρέπειας». 

Επειδή, μέχρι τώρα η κυβέρνηση, παρά τις αντίθετες εξαγγελίες, δεν έχει  λάβει αναγκαία και ουσιαστικά μέτρα στήριξης των δικηγόρων, που  αποδεδειγμένα πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της  πανδημίας.  

Επειδή η ουσιαστική στήριξη των δικηγόρων των οποίων η επαγγελματική  δραστηριότητα έχει μειωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες, είναι ζωτικής  σημασίας για την επιβίωσή τους.  

Επειδή, η αξιοπρεπής διαβίωση των δικηγόρων ως συλλειτουργών της  Δικαιοσύνης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη ορθή και ομαλή λειτουργία  του κράτους δικαίου, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την  λειτουργία της Δικαιοσύνης.  

Επειδή, το να οδηγούνται οι δικηγόροι στη εξαθλίωση, δημιουργεί τριβές  μεταξύ των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, οι οποίες είναι ανάγκη να  αποφευχθούν για να περιφρουρηθεί το Κράτος Δικαίου. Επί παραδείγματι η Κυβέρνηση οφείλει να περιφρουρήσει τους δικηγόρους από τις μομφές  υπηρετούντων στο ΣτΕ δικαστών, οι οποίοι, σε άρθρο στην Καθημερινή εξέφρασαν την άποψη, ότι το κυριότερο πρόβλημα στην Δικαιοσύνη είναι ο  κατ’ έτος υπερβολικός αριθμός νέων διαφορών και ότι αυτό είναι απότοκο  κυρίως της πληθώρας των δικηγόρων, οι οποίοι για λόγους  «αυτοσυντήρησης» δημιουργούν «τεχνητή ζήτηση» των υπηρεσιών  τους.  

Επειδή, η απόπειρα να χρεωθούν οι δικηγόροι με μια δήθεν τεχνητή  διόγκωση της δικηγορικής ύλης με σκοπό τον βιοπορισμό τους, εις βάρος της  Δικαιοσύνης και κατ’ επέκταση της κοινωνίας αποτελεί μια απολύτως άδικη  και έωλη προσβολή του δικηγορικού λειτουργήματος, απόρροια και συνέχεια  της απαξίωσης από την Κυβέρνηση του δικηγορικού λειτουργήματος.  

Επειδή, ο κλάδος των δικηγόρων χρειάζεται άμεσης οικονομικής και θεσμικής  προστασίας , άλλως καθίσταται έρμαιο της κοινωνίας.  

Επειδή, δεν πρέπει να δημιουργηθεί άλλη μια γενιά δικηγόρων, οι οποίοι μετά  την πανδημία θα βρεθούν αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη προς ΕΦΚΑ  και εφορία, όπως είχε συμβεί στις αρχές της δεκαετίας 2010, με τις τότε  υπέρογκες εισφορές.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί, 

1. Εάν προτίθενται να στηρίξουν εμπράκτως τους δικηγόρους που  έχουν πληγεί καίρια από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης  και τον περιορισμό της δικαστηριακής ύλης, μετά και το δεύτερο  και διανύοντας ήδη το τρίτο κύμα της πανδημίας; 

2. Ποια άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης σκοπεύουν να λάβουν,  ιδίως όσον αφορά την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αδιακρίτως και χωρίς κριτήρια στο σύνολο των δικηγόρων;  

3. Προτίθενται οι κ. Υπουργοί να προβούν στην λήψη μέτρων, όπως  απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος  για το φορολογικό έτος 2020, δεδομένου ότι το τέλος αυτό  συνδέεται άμεσα με την άσκηση του επιτηδεύματος; 

4. Προτίθενται ο κ. Υπουργοί να λάβουν μέτρα κάλυψης των  ασφαλιστικών υποχρεώσεων των δικηγόρων, κατ αντίστοιχο  τρόπο με την κάλυψη των εισφορών των μισθωτών στον ιδιωτικό  τομέα; 

5. Από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, σε ποιο ποσοστό  των δικηγόρων ανά δικηγορικό σύλλογο έχει ήδη λάβει την  επιστρεπτέα 4 και 5 και επί ποιου ποσοστού αιτήσεων;  

6. Ποιο είναι το ποσοστό δικηγόρων, που δεν έχει καταβάλλει  ασφαλιστικές εισφορές κατά την διάρκεια των μέτρων αναστολής  της λειτουργίας των δικαστηρίων;  

Scroll to Top