Ένταση της γραφειοκρατίας στον υποστελεχωμένο e-ΕΦΚΑ την ώρα που παραμένει διογκωμένο το πλήθος των εκκρεμών συντάξεων

Σε μια περίοδο όπου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  με πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις, ουσιαστικά παραδέχεται τη μέχρι τώρα αποτυχία της  κυβέρνησης στο θέμα της απονομής εκκρεμών συντάξεων, έρχεται μια τροποποίηση του  πλαισίου υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας να εντείνει τη  γραφειοκρατία στον αρμόδιο οργανισμό του e-ΕΦΚΑ. 

Σύμφωνα με την αριθμ. οικ.42/6/04-01-2021 (Β΄ 3) Y.A. τροποποίησης – συμπλήρωσης της  αριθμ. 15435/913/16-04-2020 Y.A. με τίτλο «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του  Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e – Ε.Φ.Κ.Α.» (Β΄  1559), ορίστηκε ότι «κάθε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας μπορεί να προσκομιστεί σε  μία μόνο συναλλαγή» και «σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να εκδίδονται  ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά». Εξόφθαλμη περίπτωση κακονομίας, μάλιστα,  αποτελεί το γεγονός ότι με την ανωτέρω τροποποίηση, πλέον η κατ’ εξουσιοδότηση από το  άρ.29 του ν.4611/2019 εκδοθείσα Υ.Α. με αριθμ. 15435/913/16-04-2020, έρχεται σε απόλυτη  αντίθεση με τη διάταξη του άρ.28 του ν.4611/2019 που αυτή ρυθμίζει, το οποίο άρ.28 ορίζει  ότι τα Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας έχουν ισχύ έως 6 μήνες, ανάλογα αν  υφίσταται ή έχει ρυθμιστεί τυχόν οφειλή.  

Η τροποποίηση αυτή, σε συνδυασμό με τις οδηγίες για άμεση εφαρμογή της σε περιπτώσεις  όπως, για παράδειγμα, στις μηνιαίες προσκομίσεις συνταγών από φαρμακοποιούς προς τον  ΕΟΠΥΥ, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και δυσλειτουργία, όπως έχει δημόσια ανακοινώσει  σχετικά ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Σημειώνεται, ότιη προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας είναι υποχρεωτική  για πλήθος ποικίλων πράξεων και συναλλαγών μεταξύ πολιτών, επαγγελματιών και Δημοσίου  και η 6μηνη ισχύς που ορίζει ο νόμος δεν έχει γίνει αντιληπτό να έχει προκαλέσει προβλήματα.  Τουναντίον, προβλήματα αναμένεται να προκαλέσει σε ήδη επιβαρυμένες από τη  γραφειοκρατία πράξεις και συναλλαγές, σε συνδυασμό με την κακονομία και την ανασφάλεια  δικαίου που προκαλεί η απόλυτη αντίθεση μεταξύ του νόμου και της Υ.Α. που ρυθμίζει τις  λεπτομέρειες εφαρμογής του. 

Εξ άλλου, τα γραφειοκρατικά προβλήματα τουe-ΕΦΚΑ, επηρεάζουν αρνητικά το ζήτημα των  εκκρεμών συντάξεων. Πρόσφατες διαρροές σε μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για την ύπαρξη  ενός ακόμα κλιμακωτού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της απονομής τους, με ορίζοντα τα  μέσα του 2021, παρόλο που στον Προϋπολογισμό ο ορίζοντας ήταν τα τέλη του 2021. Η νέα  πολιτική ηγεσία τοποθέτησε κομματικό project manager συντονισμού του έργου αυτού με  αμφιλεγόμενες διαδικασίες, ενώ ο Υπουργός, κατά την απάντησή του στις 12/2/2021 σε  Επίκαιρη Επερώτηση 56 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ισχυρίστηκε ότι για την κατάσταση  ευθύνεται ο e-ΕΦΚΑ και κάποιοι υπηρεσιακοί «γραφειοκράτες». Οι τοποθετήσεις και  ενέργειες αυτές, έρχονται έπειτα από τις συνεχιζόμενες αποτυχίες της κυβέρνησης στο να λύσει  το πρόβλημα, αφού, για παράδειγμα, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις εκτοξεύθηκαν κατά σχεδόν  25% μέσα στο 1ο έτος διακυβέρνησης, με την εκτόξευση αυτή να έχει συμβεί κατά κύριο λόγο  ήδη προτού ξεσπάσει η πανδημία στη χώρα. Έχουν σημειωθεί μεγάλες καθυστερήσεις στην  επίλυση των προβλημάτων ψηφιοποίησης μητρώων, μηχανοργάνωσης και διοικητικού  συντονισμού των υπηρεσιών, ακόμα και έπειτα από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής και  επανυποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά, ενώ τίποτα ουσιώδες δεν έχει γίνει για  την ενίσχυση του e-ΕΦΚΑ με το απαραίτητο προσωπικό. Χαρακτηριστικά είναι τα επίσημα  στοιχεία που παρέχει ο e-ΕΦΚΑ στο γραφείο προϋπολογισμού του Κράτους στη βουλή, αλλά  και της μοναδικής μέχρι τώρα, δήθεν «μηνιαίας» έκθεσης του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» που  εκδόθηκε πριν από 3 μήνες. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις από  131.747 στο τέλος Ιουνίου 2019, έφτασαν τις 163.224 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, ενώ μέχρι  να ξεσπάσει η πανδημία, στο τέλος Φεβρουαρίου 2020, είχαν ήδη ανέλθει σε 160.853. Σήμερα,  με βάση δημοσιογραφικές πηγές, το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων (κύριων, επικουρικών  και εφάπαξ) ξεπερνούν τις 360.000, με μόλις 35.000 περίπου να λαμβάνουν προσωρινή  σύνταξη. Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι και η Ε.Ε. έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση για  το μεγάλο πλήθος των εκκρεμών συντάξεων. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις του απερχόμενου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  στις προγραμματικές του δηλώσεις στις 21/7/2019 ότι στις 1/6/2020 το 39,48% των νέων  συντάξεων θα βγαίνει αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού, τον Ιανουάριο 2021 ένα άλλο 30% θα εκδίδεται ψηφιακά και τον Ιούνιο 2021 θα έχει ενσωματωθεί το 90% των υπό έκδοση  συντάξεων, η πραγματικότητα διέψευσε παταγωδώς αυτά τα χρονοδιαγράμματα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ολοκλήρωση του κρίσιμου έργου «Ανάπτυξη συστημάτων και  εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη  της άμεσης απονομής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ», προϋπολογισμού  5.701.807,78 € με ΦΠΑ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (MIS 5014772), που συμβασιοποιήθηκε  (ΑΔΑΜ: 18SYMV003902009) στις 22/10/2018, έχει πάρει ήδη 2 παρατάσεις, όπως προκύπτει  από τις ΑΔΑΜ: 20SYMV006470220 και ΑΔΑ: 63ΤΜ46ΜΤΛΡ-ΨΑΗ. Ενώ η αρχική σύμβαση  προέβλεπε την ολοκλήρωσή του στις 22/3/2020, αυτή παρατάθηκε για σχεδόν 14 μήνες μετά,  μέχρι την 15/5/2021, έχοντας ήδη προκαλέσει χρονική καθυστέρηση σχεδόν κατά 82% στη  συνολική διάρκεια υλοποίησής του. 

Την ίδια στιγμή, και ενώ ο e-ΕΦΚΑ αδυνατεί να μειώσει τις εκκρεμείς συντάξεις,  αντιμετωπίζοντας μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης και γραφειοκρατικά προβλήματα που  αντί να επιλύονται διογκώνονται, μόνο ως πρόκληση απέναντι στους εν αναμονή  συνταξιούχους μπορούν να αξιολογηθούν οι ιδεοληπτικοί ισχυρισμοί του Υπουργού  Εσωτερικών ότι οι 400.000 δημόσιοι υπάλληλοι που έχασε η κρατική μηχανή μέσα στην κρίση  ήταν περισσευούμενοι και περιττοί. 

Επειδή η κατάργηση της 6μηνης ισχύος του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, πέραν  του ότι αντίκειται σε διατάξεις του ν.4611/2019, οξύνει τη γραφειοκρατία, αντίθετα με ό,τι έχει  διακηρύξει η κυβέρνηση περί απλούστευσης διαδικασιών στο Δημόσιο. 

Επειδή παρατηρείται διαρκής αποτυχία επίτευξης των στόχων που έχει θέσει η κυβέρνηση για  την απονομή των εκκρεμών συντάξεων, με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας  να θέτει εκ νέου σχετικό χρονοδιάγραμμα και να τοποθετεί κομματικό project manager  συντονισμού του έργου αυτού. 

Επειδή το έργο ΕΣΠΑ για την ψηφιακή απονομή συντάξεων που συμβασιοποιήθηκε το 2018,  αντί να έχει ήδη ολοκληρωθεί με βάση την αρχική σύμβαση την 22/3/2020, έχει πάρει  παράταση 14 μηνών. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να θεραπευτεί η κακονομία και επιπρόσθετη  γραφειοκρατική επιβάρυνση για τον e-ΕΦΚΑ, που προέκυψαν από την αριθμ. οικ.42/6/04-01- 2021 (Β΄ 3) Y.A. τροποποίησης – συμπλήρωσης της αριθμ. 15435/913/16-04-2020 Y.A. και  να απαλειφθεί η διάταξη που προβλέπει ισχύ του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας  για μία μόνο συναλλαγή;

2. Δεσμεύεται για την τήρηση του χρονιδιαγράμματος που έχει τεθεί στον Προϋπολογισμό  2021 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο 2020, για ολοκλήρωση της απονομής όλων των εκκρεμών  συντάξεων έως το τέλος του 2021; Ισχύουν οι διαρροές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας  για ολοκλήρωση έως τα μέσα του 2021; 

3. Δεσμεύεται για την ολοκλήρωση του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020 με MIS 5014772, για ψηφιακή  απονομή συντάξεων στις 15/5/2021, προθεσμία που ισχύει σήμερα έπειτα από 2 παρατάσεις  που έχουν καθυστερήσει χρονικά κατά 82% την ολοκλήρωσή του; 

Scroll to Top